Přejít na hlavní obsah
Kolik v Praze probíhá developerských projektů? Jaký vývoj prodělaly ceny bytů v posledních letech, jaký je rozsah nabídky a bytových dispozic? Nejen těmto otázkám se věnují specialisté IPR Praha v oblasti bydlení a realitního trhu. 

Bydlení představuje jednu z klíčových determinant kvality života a spokojenosti obyvatel. Jeho úroveň i dostupnost vypovídá o vyspělosti města. Pražský bytový fond aktuálně zahrnuje 630 tisíc bytů a z toho 85% je v bytových domech. V posledních 5 letech je na území Prahy ročně dokončeno 5-6 tisíc bytů. Přesto ceny bytů již překročily únosnou mez, kterou je velká část středně příjmových obyvatel ještě schopna akceptovat. V důsledku cenového vývoje na pražském rezidenčním trhu se výrazně zhoršuje finanční dostupnost bydlení. Je tak v Praze jednou z nejhorších v rámci Evropy.

Analýzy

Výstavba bytových domů v Praze

Navzdory nářkům nad pomalým tempem povolování výstavby panuje teď v metropoli nejčilejší stavební ruch za posledních deset let. I když je na trhu víc volných bytů, jejich ceny neklesají. Naopak. Může to být zapříčiněno tím, že pro stavebnictví je typická velká setrvačnost a případné dopady pandemie a zhoršené makro-ekonomické situace se mohou projevit s delším časovým odstupem. Analýzy prezentují, jaký vývoj prodělaly ceny bytů v posledních letech, jaký je rozsah nabídky a bytových dispozic a jaké developerské projekty v současnosti na území Prahy fungují. 

 

analýza aktuálních devel. projektů výstavby bytových domů (2020)analýza aktuálních devel. projektů výstavby bytových domů (2019)analýza aktuálních devel. projektů výstavby bytových domů (2018)
Analýzy

Prodejní ceny nemovitostí

Ceny bytů a bytových domů na území Prahy v posledních letech raketově stoupají. Jednou z hlavních příčin je nedostatek nové výstavby. Jaká je průměrná cena v jednotlivých městských částech, jaké další faktory ji ovlivňují a kdo nemovitosti nejčastěji kupuje? Stává se trh nemovitostí v Praze spíše hřištěm bohatých cizinců, dokážou jim Češi při nakupování konkurovat a jaká je prognóza do budoucna? A jaký vliv má na ceny nemovitostí současný trend zahušťování měst? Odpovědi na tyto otázky přináší „Analýza prodejních cen nemovitostí a struktury poptávky na pražském rezidenčním trhu“ a analýza „Vplyv novej výstavby na ceny okolitých nehnuťelností a spokojenoť rezidentov“.

 

Analýza prodejních cen nemovitostí na pražském rezidenčním trhu (2019)Vplyv novej výstavby na ceny nehnuťelností a spokojenoť rezidentov (2018)
Analýzy

Airbnb

Je pražské Airbnb v porovnání s dalšími evropskými velkoměsty něčím výjimečné? Jaké jsou jeho dopady na trh s nemovitostmi a cestovní ruch? A čeká ho do budoucna regulace?

 

Airbnb v Praze (2021)Fenomén Airbnb a jeho dopady (2018)

 

Analýzy

Domovní a bytový fond

Na území Prahy je v současnosti celkem 30 345 obecních bytů, což znamená, že jedna jednotka připadá zhruba na 44 obyvatel. Kolik obecních bytů měla Prahy před 30 lety?. Která městská část disponuje největším počtem bytů, kde je jich nejvíce neobsazených, komu jsou určeny a jaká je zde průměrná výše nájmu?

 

Stav a vývoj obecního bytového fondu v městských částech hl. m. Prahy (2021)Stav a vývoj obecního bytového fondu v městských částech hl. m. Prahy (2019)

 

Analýzy

Dostupnost bydlení

Bytová politika hl. m. doznává obratu. Upouští se od prodeje obecních bytů a jejich kapacita se začíná zvyšovat. Bude to však pro zlepšení situace dostupného bydlení stačit? Jaké jsou prognózy do budoucna a jaký je současný stav bytového fondu z hlediska cen, nájmů a nákladů domácností?

 

Analýza bydlení a realitního trhu na území hl. m. Prahy (2017)
Studie

Ověřovací studie pozemků pro bytovou výstavbu

Tyto objemové ověřovací studie byly vypracovány k pozemkům pozemky, které dostala do své správy Pražská developerská společnost (PDS) a na kterých se nyní plánuje bytová výstavba. Město založilo PDS v roce 2020 za účelem přípravy bytové výstavby na městských parcelách. PDS bylo předáno k hospodaření cca 400 000 m2 pozemků ve vlastnictví Prahy, na nichž se počítá s výstavbou 6.000 – 8.000 bytů v horizontu až 10 let. Byty mají být například pro lidi, kteří nepatří mezi sociálně slabé, ale nemají možnost získat vlastní bydlení, nebo pro důležité profese, jako jsou učitelé, hasiči či policisté.

 

Ověřovací studie pozemků pro bytovou výstavbu – V BotaniceOvěřovací studie pozemků pro bytovou výstavbu – Nový Zlíchov

 

 

Datové projekty