Přejít na hlavní obsah

Filtrovat kontakty (12)

Sekce detailu města > Kancelář veřejného prostoru
Úsek ředitele (14)
Kancelář personální (5)
Kancelář řízení a projektů (4)
Gremiální rada (1)
Sekce rozvoje města (37)
Kancelář strategií a politik udržitelnosti (7)
Kancelář rozvoje městských čtvrtí (6)
Kancelář metropolitního plánování (12)
Kancelář analýz města (10)
Sekce infrastruktury (27)
Kancelář dopravní infrastruktury (11)
Kancelář technické infrastruktury (5)
Kancelář zelené infrastruktury (9)
Sekce detailu města (38)
Kancelář veřejného prostoru (12)
Kancelář podpory území (18)
Kancelář změn územního plánu (6)
Kancelář projektů a soutěží (0)
Sekce prostorových informací (45)
Kancelář vývoje aplikací (7)
Kancelář prostorových dat (17)
Kancelář základního mapového díla (19)
Sekce právní (24)
Kancelář právní (3)
Kancelář veřejných zakázek (7)
Kancelář archivu a spisové služby (12)
Sekce ekonomicko-provozní (20)
Kancelář ICT (8)
Kancelář hospodářské správy (7)
Kancelář rozpočtu a účetnictví (4)
Sekce vnějších vztahů (15)
Kancelář komunikace (5)
Kancelář Camp (5)
Kancelář participace (3)

Habrová Monika Ing. arch. (SDM/KVP)

architektka

Hendrych Jakub Ing. arch. (SDM/KVP)

architekt - senior

Hrubešová Petra Ing. arch. (SDM/KVP)

architektka

Jiráček Šimon Ing. arch. (SDM/KVP)

architekt

Kadlas Jan Ing. arch. (SDM/KVP)

architekt

Kašparová Rozálie MSc. (SDM/KVP)

architektka

Klimeš Jakub M.A. (SDM/KVP)

architekt

Kundrata Marek MgA. (SDM/KVP)

architekt

Plášková Karolína Bc. M.A. (SDM/KVP)

architektka

Špičák Martin Ing. arch. (SDM/KVP)

architekt

Ullmannová Kristina Ing. arch. Ph.D. (SDM/KVP)

vedoucí kanceláře KVP - autorizovaná architektka

Zapletal Rostislav DiS. (SDM/KVP)

specialista projektů a soutěží