Přejít na hlavní obsah

Filtrovat kontakty

Sekce detailu města > Kancelář veřejného prostoru
Úsek ředitele
Kancelář personální
Kancelář řízení a projektů
Gremiální rada
Sekce rozvoje města
Kancelář strategií a politik udržitelnosti
Kancelář rozvoje městských čtvrtí
Kancelář metropolitního plánování
Kancelář analýz města
Sekce infrastruktury
Kancelář dopravní infrastruktury
Kancelář technické infrastruktury
Kancelář zelené infrastruktury
Sekce detailu města
Kancelář veřejného prostoru
Kancelář podpory území
Kancelář změn územního plánu
Kancelář projektů a soutěží
Sekce prostorových informací
Kancelář vývoje aplikací
Kancelář prostorových dat
Kancelář základního mapového díla
Sekce právní
Kancelář právní
Kancelář veřejných zakázek
Kancelář archivu a spisové služby
Sekce ekonomicko-provozní
Kancelář ICT
Kancelář hospodářské správy
Kancelář rozpočtu a účetnictví
Sekce vnějších vztahů
Kancelář komunikace
Kancelář CAMP
Kancelář participace

Bauerová Martina Ing. arch.(SDM/KVP)

architektka

Habrová Monika Ing. arch. (SDM/KVP)

architektka

Hendrych Jakub Ing. arch. (SDM/KVP)

architekt - senior

Hrubešová Petra Ing. arch. (SDM/KVP)

architektka

Jiráček Šimon Ing. arch. (SDM/KVP)

architekt

Kadlas Jan Ing. arch. (SDM/KVP)

architekt

Kašparová Rozálie MSc. (SDM/KVP)

architektka

Kundrata Marek MgA. (SDM/KVP)

architekt

Plášková Karolína Bc. (SDM/KVP)

architektka

Špičák Martin Ing. arch. (SDM/KVP)

architekt - senior

Ullmannová Kristina Ing. arch. Ph.D. (SDM/KVP)

vedoucí kanceláře KVP - autorizovaná architektka

Zapletal Rostislav DiS. (SDM/KVP)

specialista projektů a soutěží

Zuzula Jakub Ing. arch. (SDM/KVP)

architekt