Přejít na hlavní obsah

Filtrovat kontakty

Sekce detailu města > Kancelář podpory území
Úsek ředitele
Kancelář personální
Kancelář řízení a projektů
Gremiální rada
Sekce rozvoje města
Kancelář strategií a politik udržitelnosti
Kancelář rozvoje městských čtvrtí
Kancelář metropolitního plánování
Kancelář analýz města
Sekce infrastruktury
Kancelář dopravní infrastruktury
Kancelář technické infrastruktury
Kancelář zelené infrastruktury
Sekce detailu města
Kancelář veřejného prostoru
Kancelář podpory území
Kancelář změn územního plánu
Kancelář projektů a soutěží
Sekce prostorových informací
Kancelář vývoje aplikací
Kancelář prostorových dat
Kancelář základního mapového díla
Sekce právní
Kancelář právní
Kancelář veřejných zakázek
Kancelář archivu a spisové služby
Sekce ekonomicko-provozní
Kancelář ICT
Kancelář hospodářské správy
Kancelář rozpočtu a účetnictví
Sekce vnějších vztahů
Kancelář komunikace
Kancelář Camp
Kancelář participace

Bartecká Gabriela (SDM/KPU)

administrativní a spisová pracovnice

Borovská Anna MgA. (SDM/KPU)

urbanistka koncepční projektantka

Čížkovská Michaela Ing. arch. (SDM/KPU)

urbanistka koncepční projektantka

Hladík Jan akad. arch. (SDM/KPU)

urbanista koncepční projektant

Horníková Adéla Ing. arch. (SDM/KPU)

urbanistka koncepční projektantka

Jebavý Libor Ing. arch. (SDM/KPU)

urbanista koncepční projektant

Kosková Zuzana Ing. arch.

urbanista koncepční projektant

Križan Luboš Ing. arch. (SDM/KPU)

urbanista koncepční projektant - senior

Kunová Drahomíra Ing. arch. (SDM/KPU)

urbanistka koncepční projektantka

Lepša Jan akad. arch. (SDM/KPU)

urbanista koncepční projektant

Pospíchalová Hedvika Mgr. (SDM/KPU)

administrativní a spisová pracovnice

Pospíšilová Michaela Ing. (SDM/KPU)

urbanistka koncepční projektantka

Rákosníková Zuzana Ing. arch. (SDM/KPU)

vedoucí kanceláře KPU - autorizovaná architektka

Synková Renata Ing. arch. (SDM/KPU)

urbanistka koncepční projektantka

Wenzlová Amáta Milena Ing. arch. (SDM/KPU)

urbanistka koncepční projektantka

Zemánek Ondřej Ing. (SDM/KPU)

urbanista koncepční projektant