Přejít na hlavní obsah

Filtrovat kontakty (18)

Sekce detailu města > Kancelář podpory území
Úsek ředitele (14)
Kancelář personální (5)
Kancelář řízení a projektů (4)
Gremiální rada (1)
Sekce rozvoje města (37)
Kancelář strategií a politik udržitelnosti (7)
Kancelář rozvoje městských čtvrtí (6)
Kancelář metropolitního plánování (12)
Kancelář analýz města (10)
Sekce infrastruktury (27)
Kancelář dopravní infrastruktury (11)
Kancelář technické infrastruktury (5)
Kancelář zelené infrastruktury (9)
Sekce detailu města (38)
Kancelář veřejného prostoru (12)
Kancelář podpory území (18)
Kancelář změn územního plánu (6)
Kancelář projektů a soutěží (0)
Sekce prostorových informací (45)
Kancelář vývoje aplikací (7)
Kancelář prostorových dat (17)
Kancelář základního mapového díla (19)
Sekce právní (24)
Kancelář právní (3)
Kancelář veřejných zakázek (7)
Kancelář archivu a spisové služby (12)
Sekce ekonomicko-provozní (20)
Kancelář ICT (8)
Kancelář hospodářské správy (7)
Kancelář rozpočtu a účetnictví (4)
Sekce vnějších vztahů (15)
Kancelář komunikace (5)
Kancelář Camp (5)
Kancelář participace (3)

Bartecká Gabriela (SDM/KPU)

administrativní a spisová pracovnice

Beneš Pavel Ing. arch. (SDM/KPU)

urbanista koncepční projektant

Čížkovská Michaela Ing. arch. (SDM/KPU)

urbanistka koncepční projektantka

Ditrich Filip Ing. arch. (SDM/KPU)

urbanista koncepční projektant

Hladík Jan akad. arch. (SDM/KPU)

urbanista koncepční projektant

Jarolímková Anna Ing. arch. (SDM/KPU)

urbanistka koncepční projektantka

Jebavý Libor Ing. arch. (SDM/KPU)

urbanista koncepční projektant

Križan Luboš Ing. arch. (SDM/KPU)

urbanista koncepční projektant - senior

Lepša Jan akad. arch. (SDM/KPU)

urbanista koncepční projektant

Mráziková Zuzana Ing. arch. (SDM/KPU)

urbanistka koncepční projektantka

Pincová Zdeňka Mgr. (SDM/KPU)

administrativní a spisová pracovnice

Pospíchalová Hedvika Mgr. (SDM/KPU)

administrativní a spisová pracovnice

Pospíšilová Michaela Ing. (SDM/KPU)

urbanistka koncepční projektantka

Rákosníková Zuzana Ing. arch. (SDM/KPU)

vedoucí kanceláře KPU - autorizovaná architektka

Romanov Jitka Ing. (SDM/KPU)

urbanistka koncepční projektantka - senior

Synková Renata Ing. arch. (SDM/KPU)

urbanistka koncepční projektantka

Wenzlová Amáta Milena Ing. arch. (SDM/KPU)

urbanistka koncepční projektantka

Zemánek Ondřej Ing. (SDM/KPU)

urbanista koncepční projektant