Přejít na hlavní obsah

Filtrovat kontakty

Sekce detailu města > Kancelář změn územního plánu
Úsek ředitele
Kancelář personální
Kancelář řízení a projektů
Gremiální rada
Sekce rozvoje města
Kancelář strategií a politik udržitelnosti
Kancelář rozvoje městských čtvrtí
Kancelář metropolitního plánování
Kancelář analýz města
Sekce infrastruktury
Kancelář dopravní infrastruktury
Kancelář technické infrastruktury
Kancelář zelené infrastruktury
Sekce detailu města
Kancelář veřejného prostoru
Kancelář podpory území
Kancelář změn územního plánu
Kancelář projektů a soutěží
Sekce prostorových informací
Kancelář vývoje aplikací
Kancelář prostorových dat
Kancelář základního mapového díla
Sekce právní
Kancelář právní
Kancelář veřejných zakázek
Kancelář archivu a spisové služby
Sekce ekonomicko-provozní
Kancelář ICT
Kancelář hospodářské správy
Kancelář rozpočtu a účetnictví
Sekce vnějších vztahů
Kancelář komunikace
Kancelář Camp
Kancelář participace

Čermák Martin MSc. (SDM/KZP)

urbanista koncepční projektant

Drahota Jan Ing. (SDM/KZP)

vedoucí kanceláře KZP - autorizovaný architekt

Dvořáková Eliška (SDM/KZP)

asistentka

Peterková Barbora Ing. arch. (SDM/KZP)

urbanistka koncepční projektantka

Rajnišová Martina Ing. (SDM/KZP)

pořizovatelka dokumentace

Schindlerová Pacalová Lenka Ing. (SDM/KZP)

urbanistka koncepční projektantka