Přejít na hlavní obsah

Filtrovat kontakty (6)

Sekce detailu města > Kancelář změn územního plánu
Úsek ředitele (14)
Kancelář personální (5)
Kancelář řízení a projektů (4)
Gremiální rada (1)
Sekce rozvoje města (37)
Kancelář strategií a politik udržitelnosti (7)
Kancelář rozvoje městských čtvrtí (6)
Kancelář metropolitního plánování (12)
Kancelář analýz města (10)
Sekce infrastruktury (27)
Kancelář dopravní infrastruktury (11)
Kancelář technické infrastruktury (5)
Kancelář zelené infrastruktury (9)
Sekce detailu města (38)
Kancelář veřejného prostoru (12)
Kancelář podpory území (18)
Kancelář změn územního plánu (6)
Kancelář projektů a soutěží (0)
Sekce prostorových informací (45)
Kancelář vývoje aplikací (7)
Kancelář prostorových dat (17)
Kancelář základního mapového díla (19)
Sekce právní (24)
Kancelář právní (3)
Kancelář veřejných zakázek (7)
Kancelář archivu a spisové služby (12)
Sekce ekonomicko-provozní (20)
Kancelář ICT (8)
Kancelář hospodářské správy (7)
Kancelář rozpočtu a účetnictví (4)
Sekce vnějších vztahů (15)
Kancelář komunikace (5)
Kancelář Camp (5)
Kancelář participace (3)

Drahota Jan Ing. (SDM/KZP)

urbanista koncepční projektant

Dvořáková Eliška (SDM/KZP)

asistentka

Peterková Barbora Ing. arch. (SDM/KZP)

urbanistka koncepční projektantka

Rajnišová Martina Ing. (SDM/KZP)

pořizovatelka dokumentace

Schindlerová Pacalová Lenka Ing. (SDM/KZP)

urbanistka koncepční projektantka

Szentesiová Kateřina Ing. arch. (SDM/KZP)

vedoucí kanceláře KZP - autorizovaná architektka