Přejít na hlavní obsah

Filtrovat kontakty

Sekce detailu města > Kancelář změn územního plánu
Úsek ředitele
Kancelář personální
Kancelář řízení a projektů
Sekce rozvoje města
Kancelář strategií a politik udržitelnosti
Kancelář rozvoje městských čtvrtí
Kancelář metropolitního plánování
Kancelář analýz města
Sekce infrastruktury
Kancelář dopravní infrastruktury
Kancelář technické infrastruktury
Kancelář zelené infrastruktury
Sekce detailu města
Kancelář veřejného prostoru
Kancelář územní koordinace
Kancelář změn územního plánu
Sekce prostorových informací
Kancelář vývoje aplikací
Kancelář prostorových dat
Kancelář základního mapového díla
Sekce právní
Kancelář právní
Kancelář veřejných zakázek
Kancelář archivu a spisové služby
Kancelář rozpočtu a účetnictví
Sekce informačních technologií
Kancelář ICT
Sekce vnějších vztahů
Kancelář technické produkce
Kancelář komunikace
Kancelář CAMP
Kancelář participace

Kancelář změn územního plánu

Drahota Jan Ing. (SDM/KZP)

vedoucí kanceláře KZP

Peterková Barbora Ing. arch. (SDM/KZP)

urbanistka koncepční projektantka

Rajnišová Martina Ing. (SDM/KZP)

urbanistka koncepční projektantka

Schindlerová Pacalová Lenka Ing. (SDM/KZP)

urbanistka koncepční projektantka

Smutná Eva Ing. arch. (SDM/KZP)

urbanistka koncepční projektantka