Přejít na hlavní obsah

Filtrovat kontakty

Úsek ředitele > Kancelář řízení a projektů
Úsek ředitele
Kancelář personální
Kancelář řízení a projektů
Gremiální rada
Sekce rozvoje města
Kancelář strategií a politik udržitelnosti
Kancelář rozvoje městských čtvrtí
Kancelář metropolitního plánování
Kancelář analýz města
Sekce infrastruktury
Kancelář dopravní infrastruktury
Kancelář technické infrastruktury
Kancelář zelené infrastruktury
Sekce detailu města
Kancelář veřejného prostoru
Kancelář podpory území
Kancelář změn územního plánu
Kancelář projektů a soutěží
Sekce prostorových informací
Kancelář vývoje aplikací
Kancelář prostorových dat
Kancelář základního mapového díla
Sekce právní
Kancelář právní
Kancelář veřejných zakázek
Kancelář archivu a spisové služby
Sekce ekonomicko-provozní
Kancelář ICT
Kancelář hospodářské správy
Kancelář rozpočtu a účetnictví
Sekce vnějších vztahů
Kancelář komunikace
Kancelář Camp
Kancelář participace

Alexeev Ester Bc. (RED/KRP)

koordinační pracovnice

Bendová Jitka (RED/KRP)

vedoucí kanceláře KRP

Eisenberger Judita MUP. (RED/KRP)

specialistka zahraničních vztahů

Handrychová Marcela (RED/KRP)

asistentka

Králová Renáta Mgr. (RED/KRP)

specialistka ivonační politiky - senior