Přejít na hlavní obsah

Filtrovat kontakty (7)

Sekce právní > Kancelář veřejných zakázek
Úsek ředitele (14)
Kancelář personální (5)
Kancelář řízení a projektů (4)
Gremiální rada (1)
Sekce rozvoje města (37)
Kancelář strategií a politik udržitelnosti (7)
Kancelář rozvoje městských čtvrtí (6)
Kancelář metropolitního plánování (12)
Kancelář analýz města (10)
Sekce infrastruktury (27)
Kancelář dopravní infrastruktury (11)
Kancelář technické infrastruktury (5)
Kancelář zelené infrastruktury (9)
Sekce detailu města (38)
Kancelář veřejného prostoru (12)
Kancelář podpory území (18)
Kancelář změn územního plánu (6)
Kancelář projektů a soutěží (0)
Sekce prostorových informací (45)
Kancelář vývoje aplikací (7)
Kancelář prostorových dat (17)
Kancelář základního mapového díla (19)
Sekce právní (24)
Kancelář právní (3)
Kancelář veřejných zakázek (7)
Kancelář archivu a spisové služby (12)
Sekce ekonomicko-provozní (20)
Kancelář ICT (8)
Kancelář hospodářské správy (7)
Kancelář rozpočtu a účetnictví (4)
Sekce vnějších vztahů (15)
Kancelář komunikace (5)
Kancelář Camp (5)
Kancelář participace (3)

Fedina Martin Mgr. (SPR/VEZ)

koordinátor veřejných zakázek - senior

Kyselová Karolína Ing. (SPR/VEZ)

specialistka soutěží o návrh

Marek Lukáš Mgr. (SPR/VEZ)

vedoucí kanceláře VEZ

Minksová Jana (SPR/VEZ)

specialistka veřejných zakázek

Monzerová Viola Mgr. (SPR/VEZ)

specialistka veřejných zakázek

Pincová Jitka (SPR/VEZ)

specialistka veřejných zakázek

Raffayová Markéta (SPR/VEZ)

specialistka veřejných zakázek