Přejít na hlavní obsah

Filtrovat kontakty

Sekce právní > Kancelář archivu a spisové služby
Úsek ředitele
Kancelář personální
Kancelář řízení a projektů
Gremiální rada
Sekce rozvoje města
Kancelář strategií a politik udržitelnosti
Kancelář rozvoje městských čtvrtí
Kancelář metropolitního plánování
Kancelář analýz města
Sekce infrastruktury
Kancelář dopravní infrastruktury
Kancelář technické infrastruktury
Kancelář zelené infrastruktury
Sekce detailu města
Kancelář veřejného prostoru
Kancelář podpory území
Kancelář změn územního plánu
Kancelář projektů a soutěží
Sekce prostorových informací
Kancelář vývoje aplikací
Kancelář prostorových dat
Kancelář základního mapového díla
Sekce právní
Kancelář právní
Kancelář veřejných zakázek
Kancelář archivu a spisové služby
Sekce ekonomicko-provozní
Kancelář ICT
Kancelář hospodářské správy
Kancelář rozpočtu a účetnictví
Sekce vnějších vztahů
Kancelář komunikace
Kancelář CAMP
Kancelář participace

Albrecht Petr MgA. (SPR/ARCH)

dokumentátor

Bláha Václav (SPR/ARCH)

archivář

Heřman Pavel (SPR/ARCH)

archivář

Koukalová Martina Mgr. Ph.D. (SPR/ARCH)

vedoucí kanceláře ARCH

Kumsta Josef (SPR/ARCH)

archivář

Lehkoživová Regina (SPR/ARCH)

archivářka

Mach Eduard Mgr. (SPR/ARCH)

koordinátor spisové služby

Makovec Milan Ing. (SPR/ARCH)

archivář

Monzer Ladislav Mgr. (SPR/ARCH)

dokumentátor - senior

Šrubařová Hana (SPR/ARCH)

pracovnice spisové služby

Zábranská Věra (SPR/ARCH)

archivářka