Přejít na hlavní obsah

Filtrovat kontakty (12)

Sekce právní > Kancelář archivu a spisové služby
Úsek ředitele (14)
Kancelář personální (5)
Kancelář řízení a projektů (4)
Gremiální rada (1)
Sekce rozvoje města (37)
Kancelář strategií a politik udržitelnosti (7)
Kancelář rozvoje městských čtvrtí (6)
Kancelář metropolitního plánování (12)
Kancelář analýz města (10)
Sekce infrastruktury (27)
Kancelář dopravní infrastruktury (11)
Kancelář technické infrastruktury (5)
Kancelář zelené infrastruktury (9)
Sekce detailu města (38)
Kancelář veřejného prostoru (12)
Kancelář podpory území (18)
Kancelář změn územního plánu (6)
Kancelář projektů a soutěží (0)
Sekce prostorových informací (45)
Kancelář vývoje aplikací (7)
Kancelář prostorových dat (17)
Kancelář základního mapového díla (19)
Sekce právní (24)
Kancelář právní (3)
Kancelář veřejných zakázek (7)
Kancelář archivu a spisové služby (12)
Sekce ekonomicko-provozní (20)
Kancelář ICT (8)
Kancelář hospodářské správy (7)
Kancelář rozpočtu a účetnictví (4)
Sekce vnějších vztahů (15)
Kancelář komunikace (5)
Kancelář Camp (5)
Kancelář participace (3)

Albrecht Petr MgA. (SPR/ARCH)

dokumentátor

Bláha Václav (SPR/ARCH)

archivář

Heřman Pavel (SPR/ARCH)

archivář

Koukalová Martina Mgr. Ph.D. (SPR/ARCH)

vedoucí kanceláře ARCH

Kumsta Josef (SPR/ARCH)

archivář

Lehkoživová Regina (SPR/ARCH)

archivářka

Mach Eduard Mgr. (SPR/ARCH)

koordinátor spisové služby

Makovec Milan Ing. (SPR/ARCH)

archivář

Monzer Ladislav Mgr. (SPR/ARCH)

dokumentátor - senior

Nulíčková Irena (SPR/ARCH)

archivářka

Šrubařová Hana (SPR/ARCH)

pracovnice spisové služby

Zábranská Věra (SPR/ARCH)

archivářka