Přejít na hlavní obsah

Filtrovat kontakty (17)

Sekce prostorových informací > Kancelář prostorových dat
Úsek ředitele (14)
Kancelář personální (5)
Kancelář řízení a projektů (4)
Gremiální rada (1)
Sekce rozvoje města (37)
Kancelář strategií a politik udržitelnosti (7)
Kancelář rozvoje městských čtvrtí (6)
Kancelář metropolitního plánování (12)
Kancelář analýz města (10)
Sekce infrastruktury (27)
Kancelář dopravní infrastruktury (11)
Kancelář technické infrastruktury (5)
Kancelář zelené infrastruktury (9)
Sekce detailu města (38)
Kancelář veřejného prostoru (12)
Kancelář podpory území (18)
Kancelář změn územního plánu (6)
Kancelář projektů a soutěží (0)
Sekce prostorových informací (45)
Kancelář vývoje aplikací (7)
Kancelář prostorových dat (17)
Kancelář základního mapového díla (19)
Sekce právní (24)
Kancelář právní (3)
Kancelář veřejných zakázek (7)
Kancelář archivu a spisové služby (12)
Sekce ekonomicko-provozní (20)
Kancelář ICT (8)
Kancelář hospodářské správy (7)
Kancelář rozpočtu a účetnictví (4)
Sekce vnějších vztahů (15)
Kancelář komunikace (5)
Kancelář Camp (5)
Kancelář participace (3)

Baron Bohdan Mgr. (SPI/KPD)

vedoucí kanceláře KPD

Chládková Eva (SPI/KPD)

správkyně prostorových dat

Faktorová Věra (SPI/KPD)

správkyně evidence územních rozhodnutí

Gardoňová Alžběta Ing. (SPI/KPD)

datová analytička

Horáková Zuzana Mgr. (SPI/KPD)

datová analytička

Irová Jana Mgr. (SPI/KPD)

správkyně prostorových dat

Kopicová Jana (SPI/KPD)

správkyně evidence územních rozhodnutí

Lejsková Karolina Mgr. (SPI/KPD)

správkyně prostorových dat

Míček Ondřej Mgr. (SPI/KPD)

správce prostorových dat

Mikulová Milada Ing. (SPI/KPD)

správkyně prostorových dat

Paduán Antonín Ing. (SPI/KPD)

datový analytik

Petrová Michaela Ing. (SPI/KPD)

správkyně prostorových dat

Procházková Renata (SPI/KPD)

správkyně prostorových dat

Scholz Milan Ing. (SPI/KPD)

správce prostorových dat

Stein Zbyněk Mgr. (SPI/KPD)

specialista GIS

Svobodová Hana Bc. (SPI/KPD)

správkyně evidence územních rozhodnutí

Tóthová Linda Ing. (SPI/KPD)

datová analytička