Přejít na hlavní obsah

Filtrovat kontakty

Sekce prostorových informací > Kancelář prostorových dat
Úsek ředitele
Kancelář personální
Kancelář řízení a projektů
Gremiální rada
Sekce rozvoje města
Kancelář strategií a politik udržitelnosti
Kancelář rozvoje městských čtvrtí
Kancelář metropolitního plánování
Kancelář analýz města
Sekce infrastruktury
Kancelář dopravní infrastruktury
Kancelář technické infrastruktury
Kancelář zelené infrastruktury
Sekce detailu města
Kancelář veřejného prostoru
Kancelář podpory území
Kancelář změn územního plánu
Kancelář projektů a soutěží
Sekce prostorových informací
Kancelář vývoje aplikací
Kancelář prostorových dat
Kancelář základního mapového díla
Sekce právní
Kancelář právní
Kancelář veřejných zakázek
Kancelář archivu a spisové služby
Sekce ekonomicko-provozní
Kancelář ICT
Kancelář hospodářské správy
Kancelář rozpočtu a účetnictví
Sekce vnějších vztahů
Kancelář komunikace
Kancelář CAMP
Kancelář participace

Baron Bohdan Mgr. (SPI/KPD)

vedoucí kanceláře KPD

Chládková Eva (SPI/KPD)

správkyně prostorových dat

Faktorová Věra (SPI/KPD)

správkyně evidence územních rozhodnutí

Gardoňová Alžběta Ing. (SPI/KPD)

datová analytička

Gloser Matěj Ing. (SPI/KPD)

datový analytik

Irová Jana Mgr. (SPI/KPD)

správkyně prostorových dat

Kopicová Jana (SPI/KPD)

správkyně evidence územních rozhodnutí

Lejsková Karolina Mgr. (SPI/KPD)

správkyně prostorových dat

Míček Ondřej Mgr. (SPI/KPD)

správce prostorových dat

Mikulová Milada Ing. (SPI/KPD)

správkyně prostorových dat

Paduán Antonín Ing. (SPI/KPD)

datový analytik

Petrová Michaela Ing. (SPI/KPD)

správkyně prostorových dat

Procházková Renata (SPI/KPD)

správkyně prostorových dat

Scholz Milan Ing. (SPI/KPD)

správce prostorových dat

Stein Zbyněk Mgr. (SPI/KPD)

specialista GIS

Svobodová Hana Bc. (SPI/KPD)

správkyně evidence územních rozhodnutí

Tóthová Linda Ing. (SPI/KPD)

datová analytička