Přejít na hlavní obsah

Filtrovat kontakty

Sekce prostorových informací > Kancelář základního mapového díla
Úsek ředitele
Kancelář personální
Kancelář řízení a projektů
Gremiální rada
Sekce rozvoje města
Kancelář strategií a politik udržitelnosti
Kancelář rozvoje městských čtvrtí
Kancelář metropolitního plánování
Kancelář analýz města
Sekce infrastruktury
Kancelář dopravní infrastruktury
Kancelář technické infrastruktury
Kancelář zelené infrastruktury
Sekce detailu města
Kancelář veřejného prostoru
Kancelář podpory území
Kancelář změn územního plánu
Kancelář projektů a soutěží
Sekce prostorových informací
Kancelář vývoje aplikací
Kancelář prostorových dat
Kancelář základního mapového díla
Sekce právní
Kancelář právní
Kancelář veřejných zakázek
Kancelář archivu a spisové služby
Sekce ekonomicko-provozní
Kancelář ICT
Kancelář hospodářské správy
Kancelář rozpočtu a účetnictví
Sekce vnějších vztahů
Kancelář komunikace
Kancelář CAMP
Kancelář participace

Brašničková Daniela Ing. (SPI/ZMD)

specialistka základního mapového díla

Březáková Hana Ing. (SPI/ZMD)

správkyně technické mapy

Fořtová Jana Ing. (SPI/ZMD)

specialistka pro přejímku a výdej prostorových dat

Haňkovská Anna (SPI/ZMD)

správkyně technické mapy

Holubová Mária Ing. (SPI/ZMD)

správkyně technické mapy

Hříbal Vojtěch Bc. (SPI/ZMD)

vedoucí kanceláře ZMD

Jaklová Markéta (SPI/ZMD)

správkyně technické mapy

Janáčková Jana (SPI/ZMD)

správkyně technické mapy

Lehotský Daniel Mgr. (SPI/ZMD)

správce technické mapy

Mensová Markéta Ing. (SPI/ZMD)

specialistka základního mapového díla

Monika Purnochová (SPI/ZMD)

správkyně technické mapy

Otevřelová Dagmar (SPI/ZMD)

specialistka pro přejímku a výdej prostorových dat

Roun Jiří (SPI/ZMD)

specialista základního mapového díla

Schweiglerová Magdalena (SPI/ZMD)

správkyně technické mapy

Šetková Helena Ing. (SPI/ZMD)

specialistka základního mapového díla

Vaňková Jana (SPI/ZMD)

správkyně technické mapy

Veselka Pavel (SPI/ZMD)

specialista základního mapového díla

Vyskočilová Zuzana (SPI/ZMD)

specialistka pro přejímku a výdej prostorových dat

Žižka Milan (SPI/ZMD)

správce technické mapy