Přejít na hlavní obsah

Filtrovat kontakty (19)

Sekce prostorových informací > Kancelář základního mapového díla
Úsek ředitele (14)
Kancelář personální (5)
Kancelář řízení a projektů (4)
Gremiální rada (1)
Sekce rozvoje města (37)
Kancelář strategií a politik udržitelnosti (7)
Kancelář rozvoje městských čtvrtí (6)
Kancelář metropolitního plánování (12)
Kancelář analýz města (10)
Sekce infrastruktury (27)
Kancelář dopravní infrastruktury (11)
Kancelář technické infrastruktury (5)
Kancelář zelené infrastruktury (9)
Sekce detailu města (38)
Kancelář veřejného prostoru (12)
Kancelář podpory území (18)
Kancelář změn územního plánu (6)
Kancelář projektů a soutěží (0)
Sekce prostorových informací (45)
Kancelář vývoje aplikací (7)
Kancelář prostorových dat (17)
Kancelář základního mapového díla (19)
Sekce právní (24)
Kancelář právní (3)
Kancelář veřejných zakázek (7)
Kancelář archivu a spisové služby (12)
Sekce ekonomicko-provozní (20)
Kancelář ICT (8)
Kancelář hospodářské správy (7)
Kancelář rozpočtu a účetnictví (4)
Sekce vnějších vztahů (15)
Kancelář komunikace (5)
Kancelář Camp (5)
Kancelář participace (3)

Brašničková Daniela Ing. (SPI/ZMD)

specialistka základního mapového díla

Březáková Hana Ing. (SPI/ZMD)

správkyně technické mapy

Fořtová Jana Ing. (SPI/ZMD)

specialistka pro přejímku a výdej prostorových dat

Haňkovská Anna (SPI/ZMD)

správkyně technické mapy

Holubová Mária Ing. (SPI/ZMD)

správkyně technické mapy

Hříbal Vojtěch Bc. (SPI/ZMD)

vedoucí kanceláře ZMD

Jaklová Markéta (SPI/ZMD)

správkyně technické mapy

Janáčková Jana (SPI/ZMD)

správkyně technické mapy

Kynclová Helena Ing. (SPI/ZMD)

specialistka základního mapového díla

Lehotský Daniel Mgr. (SPI/ZMD)

správce technické mapy

Mensová Markéta Ing. (SPI/ZMD)

specialistka základního mapového díla

Monika Purnochová (SPI/ZMD)

správkyně technické mapy

Otevřelová Dagmar (SPI/ZMD)

specialistka pro přejímku a výdej prostorových dat

Roun Jiří (SPI/ZMD)

specialista základního mapového díla

Schweiglerová Magdalena (SPI/ZMD)

správkyně technické mapy

Vaňková Jana (SPI/ZMD)

správkyně technické mapy

Veselka Pavel (SPI/ZMD)

specialista základního mapového díla

Vyskočilová Zuzana (SPI/ZMD)

specialistka pro přejímku a výdej prostorových dat

Žižka Milan (SPI/ZMD)

správce technické mapy