Přejít na hlavní obsah

Filtrovat kontakty (7)

Sekce rozvoje města > Kancelář strategií a politik udržitelnosti
Úsek ředitele (14)
Kancelář personální (5)
Kancelář řízení a projektů (4)
Gremiální rada (1)
Sekce rozvoje města (37)
Kancelář strategií a politik udržitelnosti (7)
Kancelář rozvoje městských čtvrtí (6)
Kancelář metropolitního plánování (12)
Kancelář analýz města (10)
Sekce infrastruktury (27)
Kancelář dopravní infrastruktury (11)
Kancelář technické infrastruktury (5)
Kancelář zelené infrastruktury (9)
Sekce detailu města (38)
Kancelář veřejného prostoru (12)
Kancelář podpory území (18)
Kancelář změn územního plánu (6)
Kancelář projektů a soutěží (0)
Sekce prostorových informací (45)
Kancelář vývoje aplikací (7)
Kancelář prostorových dat (17)
Kancelář základního mapového díla (19)
Sekce právní (24)
Kancelář právní (3)
Kancelář veřejných zakázek (7)
Kancelář archivu a spisové služby (12)
Sekce ekonomicko-provozní (20)
Kancelář ICT (8)
Kancelář hospodářské správy (7)
Kancelář rozpočtu a účetnictví (4)
Sekce vnějších vztahů (15)
Kancelář komunikace (5)
Kancelář Camp (5)
Kancelář participace (3)

Gabaš Ondřej MSc. (SRM/KSU)

specialista strategie a rozvoje

Jaroš Jiří Ing. (SRM/KSU)

specialista analýz a prognóz - senior

Kubát Vojtěch Mgr. (SRM/KSU)

specialista strategie a rozvoje

Lieberzeit Vladimír Ing. (SRM/KSU)

specialista strategie a rozvoje

Němec Michal Mgr. (SRM/KSU)

vedoucí kanceláře KSU

Pára Lucie MA. (SRM/KSU)

specialistka strategie a rozvoje - senior

Sehnal Tomáš Ing. (SRM/KSU)

specialista analýz a prognóz