Přejít na hlavní obsah

Filtrovat kontakty

Sekce rozvoje města > Kancelář strategií a politik udržitelnosti
Úsek ředitele
Kancelář personální
Kancelář řízení a projektů
Gremiální rada
Sekce rozvoje města
Kancelář strategií a politik udržitelnosti
Kancelář rozvoje městských čtvrtí
Kancelář metropolitního plánování
Kancelář analýz města
Sekce infrastruktury
Kancelář dopravní infrastruktury
Kancelář technické infrastruktury
Kancelář zelené infrastruktury
Sekce detailu města
Kancelář veřejného prostoru
Kancelář podpory území
Kancelář změn územního plánu
Kancelář projektů a soutěží
Sekce prostorových informací
Kancelář vývoje aplikací
Kancelář prostorových dat
Kancelář základního mapového díla
Sekce právní
Kancelář právní
Kancelář veřejných zakázek
Kancelář archivu a spisové služby
Sekce ekonomicko-provozní
Kancelář ICT
Kancelář hospodářské správy
Kancelář rozpočtu a účetnictví
Sekce vnějších vztahů
Kancelář komunikace
Kancelář Camp
Kancelář participace

Gabaš Ondřej MSc. (SRM/KSU)

specialista strategie a rozvoje

Holan Kristian Ing. arch. (SRM/KSU)

specialista strategie a rozvoje

Jaroš Jiří Ing. (SRM/KSU)

specialista analýz a prognóz - senior

Kačarević Sead-Aldin MSc. (SRM/KSU)

specialista strategie a rozvoje

Kubát Vojtěch Mgr. (SRM/KSU)

specialista strategie a rozvoje

Landkammer Dominik Ing. arch. (SRM/KSU)

vedoucí kanceláře KSU

Lieberzeit Vladimír Ing. (SRM/KSU)

specialista strategie a rozvoje

Němec Michal Mgr. (SRM/KSU)

specialista strategie a rozvoje

Pavlíková Laura Mgr. (SRM/KSU)

specialistka strategie a rozvoje