Přejít na hlavní obsah

Filtrovat kontakty (6)

Sekce rozvoje města > Kancelář rozvoje městských čtvrtí
Úsek ředitele (14)
Kancelář personální (5)
Kancelář řízení a projektů (4)
Gremiální rada (1)
Sekce rozvoje města (37)
Kancelář strategií a politik udržitelnosti (7)
Kancelář rozvoje městských čtvrtí (6)
Kancelář metropolitního plánování (12)
Kancelář analýz města (10)
Sekce infrastruktury (27)
Kancelář dopravní infrastruktury (11)
Kancelář technické infrastruktury (5)
Kancelář zelené infrastruktury (9)
Sekce detailu města (38)
Kancelář veřejného prostoru (12)
Kancelář podpory území (18)
Kancelář změn územního plánu (6)
Kancelář projektů a soutěží (0)
Sekce prostorových informací (45)
Kancelář vývoje aplikací (7)
Kancelář prostorových dat (17)
Kancelář základního mapového díla (19)
Sekce právní (24)
Kancelář právní (3)
Kancelář veřejných zakázek (7)
Kancelář archivu a spisové služby (12)
Sekce ekonomicko-provozní (20)
Kancelář ICT (8)
Kancelář hospodářské správy (7)
Kancelář rozpočtu a účetnictví (4)
Sekce vnějších vztahů (15)
Kancelář komunikace (5)
Kancelář Camp (5)
Kancelář participace (3)

Bartošek Michal Ing. arch. (SRM/KRČ)

specialista pro architekturu a územní plánování - autorizovaný architekt

Bauerová Martina Ing. arch.(SDM/KVP)

architektka

Houser Lukáš Ing. arch. (SRM/KRČ)

architekt

Kolaříková Lada Ing. arch. (SRM/KRČ)

vedoucí kanceláře KRČ - autorizovaná architektka

Krtička Jan Mgr. (SRM/KRČ)

specialista rozvoje městských čtvrtí

Landkammer Dominik Ing. arch. (SRM/KRČ)

architekt