Přejít na hlavní obsah

Filtrovat kontakty (12)

Sekce rozvoje města > Kancelář metropolitního plánování
Úsek ředitele (14)
Kancelář personální (5)
Kancelář řízení a projektů (4)
Gremiální rada (1)
Sekce rozvoje města (37)
Kancelář strategií a politik udržitelnosti (7)
Kancelář rozvoje městských čtvrtí (6)
Kancelář metropolitního plánování (12)
Kancelář analýz města (10)
Sekce infrastruktury (27)
Kancelář dopravní infrastruktury (11)
Kancelář technické infrastruktury (5)
Kancelář zelené infrastruktury (9)
Sekce detailu města (38)
Kancelář veřejného prostoru (12)
Kancelář podpory území (18)
Kancelář změn územního plánu (6)
Kancelář projektů a soutěží (0)
Sekce prostorových informací (45)
Kancelář vývoje aplikací (7)
Kancelář prostorových dat (17)
Kancelář základního mapového díla (19)
Sekce právní (24)
Kancelář právní (3)
Kancelář veřejných zakázek (7)
Kancelář archivu a spisové služby (12)
Sekce ekonomicko-provozní (20)
Kancelář ICT (8)
Kancelář hospodářské správy (7)
Kancelář rozpočtu a účetnictví (4)
Sekce vnějších vztahů (15)
Kancelář komunikace (5)
Kancelář Camp (5)
Kancelář participace (3)

Bukovský Martin Ing. arch. (SRM/KMP)

architekt

Červinková Eva Ing. arch. MgA. (SRM/KMP)

architektka

Deyl Jiří Ing. arch. (SRM/KMP)

architekt - senior

Havlová Hana Ing. arch. (SRM/KMP)

architektka

Jandeková Michaela Ing. arch. (SRM/KMP)

architektka

Kočička Petr Ing. arch. (SRM/KMP)

architekt

Kubeš Martin RNDr. (SRM/KMP)

specialista pro přírodu a krajinu - autorizovaný projektant úz. systémů ekol. stability

Leňo Michal Ing. arch. (SRM/KMP)

vedoucé kanceláře KMP

Pavúčková Tereza MgA. (SRM/KMP)

asistentka

Procházková Hana Ing. arch. (SRM/KMP)

architektka

Pytlounová Pančíková Mariana Ing. (SRM/KMP)

architektka

Špilar Jan Ing. (SRM/KMP)

architekt