Přejít na hlavní obsah

Filtrovat kontakty

Sekce infrastruktury > Kancelář zelené infrastruktury
Úsek ředitele
Kancelář personální
Kancelář řízení a projektů
Gremiální rada
Sekce rozvoje města
Kancelář strategií a politik udržitelnosti
Kancelář rozvoje městských čtvrtí
Kancelář metropolitního plánování
Kancelář analýz města
Sekce infrastruktury
Kancelář dopravní infrastruktury
Kancelář technické infrastruktury
Kancelář zelené infrastruktury
Sekce detailu města
Kancelář veřejného prostoru
Kancelář podpory území
Kancelář změn územního plánu
Kancelář projektů a soutěží
Sekce prostorových informací
Kancelář vývoje aplikací
Kancelář prostorových dat
Kancelář základního mapového díla
Sekce právní
Kancelář právní
Kancelář veřejných zakázek
Kancelář archivu a spisové služby
Sekce ekonomicko-provozní
Kancelář ICT
Kancelář hospodářské správy
Kancelář rozpočtu a účetnictví
Sekce vnějších vztahů
Kancelář komunikace
Kancelář CAMP
Kancelář participace

Caha Ivo RNDr. (INFR/KZI)

specialista životního prostředí

Ent Zdeněk Ing. arch. (INFR/KZI)

architekt

Fejfar Martin Mgr. (INFR/KZI)

vedoucí kanceláře KZI - autorizovaný projektant úz. systémů ekol. stability

Fišer Jan Ing. (INFR/KZI)

specialista životního prostředí

Kroček Marián Ing. (INFR/KZI)

krajinářský architekt

Pondělíček Michael Mgr. PhD. (INFR/KZI)

krajinářský architekt

Slánský Karel Ing. (INFR/KZI)

krajinářský architekt

Švecová Tereza Ing. (INFR/KZI)

specialistka přírody a krajiny

Verleure Wouter MSc. (INFR/KZI)

krajinářský architekt