Přejít na hlavní obsah

Filtrovat kontakty (9)

Sekce infrastruktury > Kancelář zelené infrastruktury
Úsek ředitele (14)
Kancelář personální (5)
Kancelář řízení a projektů (4)
Gremiální rada (1)
Sekce rozvoje města (37)
Kancelář strategií a politik udržitelnosti (7)
Kancelář rozvoje městských čtvrtí (6)
Kancelář metropolitního plánování (12)
Kancelář analýz města (10)
Sekce infrastruktury (27)
Kancelář dopravní infrastruktury (11)
Kancelář technické infrastruktury (5)
Kancelář zelené infrastruktury (9)
Sekce detailu města (38)
Kancelář veřejného prostoru (12)
Kancelář podpory území (18)
Kancelář změn územního plánu (6)
Kancelář projektů a soutěží (0)
Sekce prostorových informací (45)
Kancelář vývoje aplikací (7)
Kancelář prostorových dat (17)
Kancelář základního mapového díla (19)
Sekce právní (24)
Kancelář právní (3)
Kancelář veřejných zakázek (7)
Kancelář archivu a spisové služby (12)
Sekce ekonomicko-provozní (20)
Kancelář ICT (8)
Kancelář hospodářské správy (7)
Kancelář rozpočtu a účetnictví (4)
Sekce vnějších vztahů (15)
Kancelář komunikace (5)
Kancelář Camp (5)
Kancelář participace (3)

Caha Ivo RNDr. (INFR/KZI)

specialista životního prostředí

Ent Zdeněk Ing. arch. (INFR/KZI)

architekt

Fejfar Martin Mgr. (INFR/KZI)

specialista přírody a krajiny - autorizovaný projektant úz. systémů ekol. stability

Fišer Jan Ing. (INFR/KZI)

specialista životního prostředí

Pondělíček Michael Mgr. PhD. (INFR/KZI)

vedoucí kanceláře KZI

Slánský Karel Ing. (INFR/KZI)

krajinářský architekt

Špoula Štěpán Ing. (INFR/KZI)

krajinářský architekt

Švecová Tereza Ing. (INFR/KZI)

specialistka přírody a krajiny

Verleure Wouter MSc. (INFR/KZI)

krajinářský architekt