Skip to main content
1. místo
3. zvýšená cena
3. zvýšená cena
Competitive proposals

Proposals

Co se má stát? 

  • Reorganizace dopravního řešení
  • Modernizace pobytových prostor před terminály
  • Utlumení povrchové dopravy
  • Vybudování podzemního podlaží, do kterého bude svedena doprava s výjimkou taxi
  • Vznik náměstí na úrovni vstupu
  • Vznik vstupní haly letiště, které dominuje prosvětlené atrium se vzrostlou zelení
  • Proměna ulice Aviatická na hlavní dopravní tepnu
  • Vznik kolonády, přízemní stavby s krytým podloubím nacházející se v těsné blízkosti estakády
     

Členové poroty – závislí
Ing. David Olša, vyhlašovatel
Ing. Jiří Pos, vyhlašovatel
Ing. akad. arch. Jan Šépka, IPR

Členové poroty – nezávislí
Doc. Ing. ach. Václav Dvořák, CSc.
Doc. Ing. arch. Jan Jehlík
Ing. arch. MgA. Osamu Okamura
Ing. ach. Regina Loukotová, Ph.D.

Náhradníci poroty – závislí
Ing. Jiří Kraus, Letiště Praha, a. s.
Ing. Marek Zděradička, IPR

Náhradníci poroty – nezávislí 
Ing. Vladimír Sitta
Ing. arch. Jaroslav Wertig

O projektu

Harmonogram
Zahájení: 2018
Dokončení: n/a

 

Kolik to bude stát?            
n/a

Kdo to bude dělat?       
rala

Úloha IPR    
Organizátor soutěže a zpracovatel soutěžních podmínek

Forma
Urbanisticko-dopravní veřejná anonymní dvoukolová soutěž