Přejít na hlavní obsah
Komplexní cestovatelský zážitek začíná cestou na letiště.

ČESKÝ AEROHOLDING proto ve spolupráci s námi vyhlásil urbanisticko-dopravní soutěž na ideové řešení veřejného prostoru před Terminály 1 a 2 Letiště Václava Havla Praha. Cílem bylo zkvalitnění veřejného prostoru před terminály. Zásadní bylo především zpřehlednění a reorganizace dopravních toků v návaznosti na plánovanou železniční stanici, nový systém parkování, vytvoření přívětivých veřejných prostranství, kultivace zeleně či reklamních ploch. Autorem vítězného návrhu je ateliér rala v čele s architektem Radkem Lampou. Ten navrhuje utlumení povrchové dopravy a do středu zájmu staví chodce.

Soutěžní návrhy
1. místo
3. zvýšená cena
3. zvýšená cena
1. místo
Autorský tým

rala, s. r. o.: Ing. arch. Radek Lampa, Ing. Josef Filip, Ph.D., Bc. Tomáš Cirmaciu, Bc. Pavel Fajfr, Bc. Tomáš Kroužil

Návrh zaznamenal výrazný posun oproti prvnímu kolu soutěže. Porota kladně hodnotí vyvážené řešení hlavních témat zadaných vypisovatelem, tzn. řešení dopravy, veřejného prostranství před terminály, silné vize a využití potenciálu území. Velkým pozitivem je též fakt, že v centru pozornosti stojí člověk-chodec, kterému je vyhrazena hlavní komunikační úroveň terénu. Předprostor se stává kultivovaným rozšířením letištních hal, s jasnými architektonickými kvalitami. Určitým rizikem je náročnost etapizace návrhu.
3. zvýšená cena
Autorský tým

D3A, spol. s r. o.: Ing. arch. Eva Macková, Ing. arch. Tomáš Prouza, Ing. arch. Jaroslav Zima

Návrh nevykazuje výrazný kvalitativní posun oproti prvnímu kolu soutěže. Veřejný prostor před terminály je řešen prioritně jako dopravní. Nebyla prokázána opodstatněnost podélné komunikační osy území. Sympatické je integrování hromadné a pěší dopravy, včetně doprovodných funkcí, do centrálního komunikačního uzlu. Podmíněnost tohoto řešení výstavbou železnice je určitou slabinou.
3. zvýšená cena
Autorský tým

CMC architects – Atelier DUA – Jan Mužík: Ing. arch. Martina Chisholm, Ing. Václav Malina, Ing. Jan Mužík

Řešení dobře reflektuje některé připomínky z prvního kola soutěže. Zůstává stále pochybnost o příliš silném důrazu na osové řešení a hierarchii komunikací na příjezdu k terminálům. Návrh je schematický v řešení komunikací i v prostorové struktuře, toto schéma však nepřináší zvýšení kvality předprostorů terminálů ani zastavěného území mezi nimi. Porota kladně hodnotí snahu o propracování architektonického řešení veřejných prostranství. U řešení objektů je architektonická kvalita nevyrovnaná.

Co se má stát? 

  • Reorganizace dopravního řešení
  • Modernizace pobytových prostor před terminály
  • Utlumení povrchové dopravy
  • Vybudování podzemního podlaží, do kterého bude svedena doprava s výjimkou taxi
  • Vznik náměstí na úrovni vstupu
  • Vznik vstupní haly letiště, které dominuje prosvětlené atrium se vzrostlou zelení
  • Proměna ulice Aviatická na hlavní dopravní tepnu
  • Vznik kolonády, přízemní stavby s krytým podloubím nacházející se v těsné blízkosti estakády
     

Členové poroty – závislí
Ing. David Olša, vyhlašovatel
Ing. Jiří Pos, vyhlašovatel
Ing. akad. arch. Jan Šépka, IPR

Členové poroty – nezávislí
Doc. Ing. ach. Václav Dvořák, CSc.
Doc. Ing. arch. Jan Jehlík
Ing. arch. MgA. Osamu Okamura
Ing. ach. Regina Loukotová, Ph.D.

Náhradníci poroty – závislí
Ing. Jiří Kraus, Letiště Praha, a. s.
Ing. Marek Zděradička, IPR

Náhradníci poroty – nezávislí 
Ing. Vladimír Sitta
Ing. arch. Jaroslav Wertig

O projektu

Harmonogram
Zahájení: 2018
Dokončení: n/a

 

Kolik to bude stát?            
n/a

Kdo to bude dělat?       
rala

Úloha IPR    
Organizátor soutěže a zpracovatel soutěžních podmínek

Forma
Urbanisticko-dopravní veřejná anonymní dvoukolová soutěž