Přejít na hlavní obsah
Kolik v Praze probíhá developerských projektů? Jaký vývoj prodělaly ceny bytů v posledních letech, jaký je rozsah nabídky a bytových dispozic? Nejen těmto otázkám se věnují specialisté IPR Praha v oblasti bydlení a realitního trhu. 

Bydlení představuje jednu z klíčových determinant kvality života a spokojenosti obyvatel. Jeho úroveň i dostupnost vypovídá o vyspělosti města. Pražský bytový fond aktuálně zahrnuje 630 tisíc bytů a z toho 85% je v bytových domech. V posledních 5 letech je na území Prahy ročně dokončeno 5-6 tisíc bytů. Přesto ceny bytů již překročily únosnou mez, kterou je velká část středně příjmových obyvatel ještě schopna akceptovat. V důsledku cenového vývoje na pražském rezidenčním trhu se výrazně zhoršuje finanční dostupnost bydlení. Je tak v Praze jednou z nejhorších v rámci Evropy.

Analýzy

Výstavba bytových domů v Praze

Navzdory nářkům nad pomalým tempem povolování výstavby panuje teď v metropoli nejčilejší stavební ruch za posledních deset let. I když je na trhu víc volných bytů, jejich ceny neklesají. Naopak. Může to být zapříčiněno tím, že pro stavebnictví je typická velká setrvačnost a případné dopady pandemie a zhoršené makro-ekonomické situace se mohou projevit s delším časovým odstupem. Analýzy prezentují, jaký vývoj prodělaly ceny bytů v posledních letech, jaký je rozsah nabídky a bytových dispozic a jaké developerské projekty v současnosti na území Prahy fungují. 

 

analýza aktuálních devel. projektů výstavby bytových domů (2020)analýza aktuálních devel. projektů výstavby bytových domů (2019)analýza aktuálních devel. projektů výstavby bytových domů (2018)
Analýzy

Prodejní ceny nemovitostí

Ceny bytů a bytových domů na území Prahy v posledních letech raketově stoupají. Jednou z hlavních příčin je nedostatek nové výstavby. Jaká je průměrná cena v jednotlivých městských částech, jaké další faktory ji ovlivňují a kdo nemovitosti nejčastěji kupuje? Stává se trh nemovitostí v Praze spíše hřištěm bohatých cizinců, dokážou jim Češi při nakupování konkurovat a jaká je prognóza do budoucna? A jaký vliv má na ceny nemovitostí současný trend zahušťování měst? Odpovědi na tyto otázky přináší „Analýza prodejních cen nemovitostí a struktury poptávky na pražském rezidenčním trhu“ a analýza „Vplyv novej výstavby na ceny okolitých nehnuťelností a spokojenoť rezidentov“.

 

Analýza prodejních cen nemovitostí na pražském rezidenčním trhu (2019)Vplyv novej výstavby na ceny nehnuťelností a spokojenoť rezidentov (2018)
Analýzy

Airbnb

Je pražské Airbnb v porovnání s dalšími evropskými velkoměsty něčím výjimečné? Jaké jsou jeho dopady na trh s nemovitostmi a cestovní ruch? A čeká ho do budoucna regulace?

 

Airbnb v Praze (2021)

 

Analýzy

Domovní a bytový fond

Na území Prahy je v současnosti celkem 31 456 obecních bytů, což znamená, že jedna jednotka připadá zhruba na  42 obyvatel. V Curychu, ve Vídni či v Kodani je poměr pro rezidenty zhruba čtyřikrát příznivější. Která městská část disponuje největším počtem bytů, kde je nejvíce neobsazených, k čemu jsou určeny a proč jich oproti jiným evropským metropolím má Praha tak málo?

 

Stav a vývoj obecního bytového fondu v městských částech hl. m. Prahy (2019)

 

Analýzy

Dostupnost bydlení

Bytová politika hl. m. doznává obratu. Upouští se od prodeje obecních bytů a jejich kapacita se začíná zvyšovat. Bude to však pro zlepšení situace dostupného bydlení stačit? Jaké jsou prognózy do budoucna a jaký je současný stav bytového fondu z hlediska cen, nájmů a nákladů domácností?

 

Analýza bydlení a realitního trhu na území hl. m. Prahy (2017)

Datové projekty