Přejít na hlavní obsah

Kyje-Hutě

Institut plánování a rozvoje (IPR) připravuje ve spolupráci s MČ Praha 14 urbanistickou studii pro území lokality Hutě. Navazuje tak na již diskutovanou územní studii lokality Na Hutích, Praha - Kyje z roku 2018. Cílem urbanistické studie Kyje - Hloubětín je řešit lokalitu Hutě jako celek ve všech souvislostech. Studie nastavuje pravidla pro budoucí výstavbu, navrhuje systém veřejných prostranství s občanskou vybaveností odpovídající budoucímu rozvoji území a podporuje rekreační potenciál lokality.

Ilustrační obrázek aktuality

Vážení občané,

od pondělí 14. 6. do pátku 18. 6. pro vás bude v parčíku v ul. Splavná připraven informační kontejner v těchto otevíracích dobách:

 

● Po 14. 6.         15-19

● Út 15. 6.          15-19

● St 16. 6.          15-19

● Čt 17. 6.          15-19

● Pá 18. 6.         15-19

 

V nedělí 20. 6. odpoledne od 16 do 18 hodin nás najdete s informačním stanem na zastávce MHD Sicherova.

 

V rámci informačního kontejneru i informačního stanu pro vás máme připravené dvě komentované vycházky:

Vycházka I. – 15. 6. od 18 hodin, začínáme u kontejneru

Vycházka II. – 20. 6. od 18 hodin, začínáme u stanu

 

Předtím než za námi příští týden vyrazíte, můžete se podívat na video-pozvánku nebo nám od pondělí 14 6. online i v papírové formě (na kontejneru) vyplnit dotazník. Dotazník bude možné vyplnit do 18. 7. včetně. Dotazník najdete zde.  

Návrh urbanistické studie najdete v naší brožuře.

Všechny akce také můžete sledovat na našem facebooku.

 

Budeme se na vás těšit!

 

   

Proč vzniká urbanistická studie?

V lokalitě Kyje-Hloubětín se připravuje několik projektů výstavby rezidenčních bytů od soukromých investorů. Velkou část pozemků zde také vlastní Hl. město Praha. Právě proto chceme mít jasný názor na rozvoj celého území, jeho vybavenost i služby. 

Navazujeme na již proběhlé veřejné diskuze k územní studii, která vznikla v roce 2018. Urbanistická studie řeší v porovnání s územní studií šiřší lokalitu. Cílem je zajistit kvalitní a dostupnou veřejnou vybavenost pro celou oblast Kyje-Hloubětín.

Řešené území

Oblast Kyje - Hloubětín je dlouhodobě považována ze území s velkým potenciálem pro dotvoření residenční čtvrti v přímé návaznosti na krajinu a s rychlou dostupností do centra díky blízkosti páteřní hromadné dopravy. 

Současná struktura zástavby tvořená převážně rodinnými a bytovými domy oddělenými rozlehlými rozvojovými plochami vybízí k doplnění dnes nedokončených a oddělených lokalit a k vytvoření plnohodnotné čtvrti na rozhraní mezi městem a krajinou.

Nová výstavba by měla poskytnout rozmanitou škálu typologií bydlení, doplnit potřebné služby a veřejnou vybavenost a vytvořit síť různých typů veřejných prostor, které území promění v ucelenou čtvrť nabízející kvalitní prostředí k životu na kraji města.

Návrh studie k projednání s veřejností

Představujeme vám návrh urbanistické studie Kyje - Hloubětín zaměřující se na území lokality Hutě. 

Sbíráme Vaše podněty k budoucí vybavenosti a službám, podobě veřejného prostoru a důležitým propojení v lokalitě Hutě. Jak se zapojit naleznete v sekci „Zapojte se“.

Návrh Urbanistické studie Kyje - Hloubětín

Zapojte se

Připravili jsme návrh urbanistické studie. Nyní vám ho chceme představit a diskutovat ho s vámi. 

Zapojte se do následujících aktivit: 

  • Informační kontejner

 14.–18. června, 15:00 – 19:00, parčík v ul. Splavná na Hutích, vedle restaurace U Lachtana

  • Informační stan

20. června, 16:00 – 18:00, ul. Budovatelská, zastávka MHD Sicherova (ve směru do Satalic)

  • Komentované vycházky

15. června, 18:00, sraz v parčíku v ul. Splavná na Hutích u informačního kontejneru

20. června, 18:00, sraz v ul. Budovatelská, zastávka MHD Sicherova

  • Vyplňte dotazník

Od 14. června do 18. července sbíráme vaše podněty k budoucí vybavenosti a službám, podobě veřejného prostoru a důležitým propojení v lokalitě Hutě. Děkujeme vám za vaši zpětnou vazbu k návrhu. Vyplnění dotazníku vám zabere maximálně 10 minut.

>>> Nejprve si prohlédněte návrh urbanistické studie v naší brožuře

>>> Poté prosím vyplňte anketu. Vyplnění ankety by mělo trvat asi 10 minut. Velmi uvítáme Vaše připomínky a podněty k této studii. Děkujeme!

>>> Odpovědi budou hromadně anonymně vyhodnoceny a uveřejněny na webové stránce www.iprpraha.cz/kyje-hute

 

Dotazník je dostupný také v tištěné podobě. Budete si ho moci vyzvednout v informačním kontejneru nebo infostanu a odevzdat v restauraci U Lachtana v parku ve Splavné, popřípadě v informační kanceláři ÚMČ Praha 14.

Mohlo by Vás také zajímat

Ilustrační obrázek aktuality

Novou podobu Florence navrhnou architekti z UNIT, A69 a MARKO&PLACEMAKERS. Vítězný návrh na proměnu pražské čtvrti vzešel z mezinárodní soutěže

Ilustrační obrázek aktuality

Nová tvář Florence. Tři finální návrhy na proměnu pražské čtvrti odhalí výstava v CAMPu

Ilustrační obrázek aktuality

Praha připraví krajinářskou studii Trojmezí. V území mezi Hostivaří a Záběhlicemi se uvažuje o biotopu i komunitní zahradě

Všechny články