Přejít na hlavní obsah
Rada hlavního města Prahy dnes odsouhlasila změnu územního plánu pražských Holešovic. Jedná se o jeden z mnoha přípravných kroků, jehož cílem je umožnění výstavby nové koncertní budovy Vltavské filharmonie, jejíž podoba vzejde z mezinárodní architektonické soutěže v květnu tohoto roku. 

„Záměrem hlavního města je vybudovat v Praze nový koncertní sál v rámci soudobého hudebního centra, které by splňovalo světové standardy, a to jak technické či akustické, tak architektonické nebo urbanistické,“ popisuje plán Petr Hlaváček, 1. náměstek primátora. „Jsem rád, že se nám podařilo odsouhlasit změnu územního plánu tak, aby bylo k vybudování projektu tohoto rozsahu zajištěno nastavení vhodných podmínek.“

Nové kulturní centrum se stane iniciačním bodem a symbolem přeměny jednoho z největších a nejdůležitějších pražských brownfieldů, transformačního území Holešovice Bubny–Zátory, a centrem hudebního života v Praze – mělo by se jednat o každodenně živý, otevřený a plně využívaný prostor pro všechny návštěvníky. Tímto krokem plánuje Praha potvrdit mezinárodní pověst kulturní metropole a symbolu české hudební tradice.

„Změnu územního plánu velmi vítáme, posouvá celý projekt Vltavské filharmonie blíže k realizaci. Věříme, že právě probíhající mezinárodní architektonická soutěž, jejíž výsledky slavnostně zveřejníme 17. května, zajistí vysokou úroveň finálního návrhu, který upevní pozici Prahy na mapě moderní architektury,“ líčí Ondřej Boháč, ředitel Institutu plánování a rozvoje hl. m. Prahy (IPR).

V lokalitě vznikne kromě nové budovy Vltavské filharmonie také bydlení až pro 25 000 obyvatel, kompletní veřejná vybavenost nebo velký centrální park. Územní studii, která proměnu brownfieldu Bubny–Zátory zaštiťuje, představilo hlavní město Praha v prosinci 2020.