Přejít na hlavní obsah
IPR Praha vyhlásil 9. srpna 2022 pro území soutoku Berounky a Vltavy v Praze mezinárodní krajinářsko-urbanistickou soutěž o návrh.  

Předmětem soutěže je krajinářské řešení říční nivy na soutoku Berounky a Vltavy v Praze o rozloze přes 1000 hektarů. Řešené území je rozděleno mezi pět městských částí hlavního města Prahy a středočeské město Černošice, má tedy různorodou vlastnickou strukturu a využití. 

Tato říční krajina na okraji hlavního města skýtá obrovský potenciál, který ale nemá jasnou krajinářskou koncepci a pravidla rozvoje. Cílem mezinárodní soutěže o návrh je vybrat tým zpracovatelů, který dokáže navrhnout budoucí podobu této říční krajiny a její dlouhodobý rozvoj formou příměstského parku. Soutěž je pořádána v rámci projektu Příměstský park jako nástroj pro snižování dopadů klimatické změny financovaného z dotačního programu Státní fond životního prostředí ČR. Vítězný tým bude v následné zakázce zpracovávat návrh guideplánu tohoto území a dílčí krajinářské studie. 

Soutěžní podmínkySoutěžní zadáníKompletní dokumentace

For English click here.

Základní údaje

O soutěži

Forma: mezinárodní užší dvoufázová soutěž o návrh

Zadavatel: IPR Praha

Financování: Státní fond životního prostředí (SFŽP), Norské fondy

Příprava a organizace soutěže: IPR Praha a CCEA MOBA, z.s.

Vyhlášení soutěže: 9. srpna 2022 

Termín pro podání žádosti o účast: 19. září 2022 do 10:00

Předpokládané výsledky soutěže: březen 2023

Ukončení projektu SFŽP: 31. 3. 2024 

Porota

Michael Schwarze-Rodrian – Předseda poroty

Jana Plamínková – Místopředsedkyně poroty

Maike van Stiphout

Teresa Pastor

Jana Tichá

Martin Rusina

Zuzana Vejvodová

Petr Kalina

Martin Vanko

Náhradníci:

Eliška Černá 

Milota Sidorová 

Petr Hlaváček 

Petr Hlaváček 

Tomáš Veselý 

Filip Kořínek 

Marek Zděradička 

 

Říční krajina Berounky

Řešené území soutoku Berounky a Vltavy v Praze je z většiny tvořeno záplavovým územím bez možnosti běžného stavebního rozvoje, ale s velkou příležitostí pro rozvoj příměstské rekreace, udržitelného zemědělství a přírodně vysoce hodnotné říční krajiny.

Vedle romantických míst s meandrující řekou zde najdeme zanedbané brownfieldy, velké zemědělské plochy, golfové hřiště, logistické areály či mokřadní a vodní plochy. Území trpí nadměrnou fragmentací a absencí dlouhodobé koncepce rozvoje. Hrozí, že necitlivé zásahy povedou k nevratné devastaci posledních zbytků říční krajiny v PrazeSoutěž pomůže nastavit pravidla v tomto opomenutém prostoru a začlenit jej zpět do života metropole.