Přejít na hlavní obsah
Historie je tím, co dává současnosti hloubku. Historická městská krajina není pouhá minulost, ale je to aktivní složka spoluvytvářející a prohlubující sdílené urbanistické hodnoty. Proto IPR se věnuje velkou pozornost historickým tématům z nejrůznějších úhlů pohledu a měřítek. Poznatky integruje ve všech typech činností, které provádí, tedy od monitoringu dat, přes analytickou činnost, urbanistické a strategické plánování Prahy.

Dějinám Prahy se věnuje zejména Archiv, který disponuje podatelnou, spisovnou, technickou knihovnou a zprostředkovává mapy či plány. Pokračuje v tradici katalogizace a zpřístupnění archivních materiálů zaměřených na urbanismus Prahy, které jsou zde ukládány už od 19. století. Zároveň IPR spravuje několik aplikací, které se tématům historie Prahy věnují taktéž.

Aplikace

Historické centrum Prahy
První místo, kde jsou pohromadě historická a aktuální data o území i samotných objektech v centru Prahy. Aplikace nabízí podrobné informace o stáří, stylu a autorech jednotlivých staveb i možnost jejich vyhledávání. Její součástí je i bohatá sbírka archivních map, plánů a pohledů na historické centrum Prahy.
Archiv leteckých snímků
Přehledné zobrazení základních výkresů všech územních plánů a jejich návrhů, které byly zpracovány pro území hl. m. Prahy v poválečném období. K dispozici jsou plány z let 1955, 1964, 1969, 1971, 1975, 1986, 1994 a 1999.
Archiv map územních plánů hl. m. Prahy
Přehledné zobrazení základních výkresů všech územních plánů a jejich návrhů, které byly zpracovány pro území hl. m. Prahy v poválečném období. K dispozici jsou plány z let 1955, 1964, 1969, 1971, 1975, 1986, 1994 a 1999.
Dvě Prahy
Praha tehdy a nyní. Porovnejte si Prahu v roce 1955 a v současnosti. Přehledně, a jednoduše. Nově přidané historické plány města nabízí pohled na Prahu z poloviny 19. století.
Státní regulační komise pro Prahu (1920–1939)
Státní regulační komise pro Prahu a okolí se v období první republiky zabývala přípravou regulačního a zastavovacího plánu Velké Prahy, která vznikla spojením dosud samostatných městských částí. Regulační plány té doby byly podkladem pro výstavbu nových čtvrtí jako Dejvice, Pankrác či Zahradní Město.
Nálety
Na samém sklonku druhé světové války nebyla ani Praha ušetřena rozsáhlejších škod a obětí na životech. Stala se cílem tří leteckých bombardování, nejprve 15. 11. 1944, poté 14. 2. 1945 a nakonec 25. 3. 1945.

Katalog kritických míst je průřezovou rešerší analýz centra Prahy z let 1981–2020, čímž přináší cennou výpověď o intenzitě a palčivosti konkrétních kritických témat a míst v průběhu času. Naznačuje, zdali tehdejší hodnocení byla pouze dočasným trendem reagujícím na aktuální stav, či se řeší dlouhodobě a přetrvávají. 

 

Katalog kritických míst – Rešerše hodnocení Historického centra Prahy zpracovaných 1979–2020 (2022)