Skip to main content
Klíčovým tématem Metropolitního plánu jsou veřejná prostranství. 

Plán popisuje Prahu skrze ulice, náměstí a parky a sleduje jejich kompozici a hierarchii v rámci města, aby podle významu rozdělil veřejná prostranství na čtyři typy – metropolitní, čtvrťová, lokalitní a místní. Zaměřuje se na jejich ochranu a rozvoj nebo vymezuje nové v lokalitách, které teprve vznikají. Metropolitní plán zároveň podporuje lepší pěší prostupnost pomocí pěšin a stezek skrz zastavěná území, městské parky i přes otevřenou krajinu.

Termíny veřejné prostranství a veřejný prostor od sebe Metropolitní plán odlišuje a užívá je v následujících významech: zatímco veřejné prostranství je pojem označující vždy konkrétní oblast na zemském povrchu, termín veřejný prostor označuje i prostor virtuální, tedy prostor sdílených informací. Veřejné prostranství může být platformou pro některé projevy veřejného prostoru, samo o sobě je však jen jednou z jeho součástí. Metropolitní plán podporuje venkovní veřejné aktivity v rámci kvalitního a zdravého sousedství.

Oblíbená místa budou ještě hezčí. To je Plán.