Skip to main content
Participativní plánování, tedy zapojení občanů do procesu tvorby města, nabírá na důležitosti v městském rozvoji. Se zvyšující se životní úrovní obyvatel se zvyšuje i jejich zájem o fungování města. Městské instituce vidí v zapojení veřejnosti příležitost, jak zvýšit kvalitu projektů tak, aby lépe sloužily místním obyvatelům. 

Zapojování občanů do plánovacích procesů je pro nás samozřejmostí. Pomáhá totiž sladit názory hlavních účastníků, budovat konsensus a předcházet konfliktům mezi stranami zastupujícími různé zájmy. Uživatelé městského prostoru znají nejlépe prostředí, ve kterém žijí a kde se pohybují. Kontakt s občany tak poskytuje institucím drahocenné informace o současném stavu lokalit i o potřebách uživatelů do budoucna. Hledáme cesty, jak dialog mezi obyvateli a správou měst učinit co nejpřehlednější, transparentní a smysluplný. Proto jsme založili program Koordinátoři participativního plánování pro městské části Prahy a sekci BaseCamp, kde publikujeme praktické návody, jak připravit participační proces na míru.

NAUČTE SE PARTICIPATIVNÍ PLÁNOVÁNÍ

Co je to participativní plánování?

Koordinátoři participativního plánování

Participativní plánování města je disciplína, které se město učí teprve posledních pár let. Přestože některé pražské instituce a některé městské části participativní plánování provozují již běžně, jsou bohužel stále spíše výjimkou. Spustili jsme proto program, který by měl participaci v Praze zakotvit jako standardní přístup a narovnat podmínky pro zapojení do plánování napříč městskými částmi. Participativní plánování zapojuje do procesu všechny, kterých se proces týká (i veřejnost), čímž umožňuje vést diskuzi nad projektem od samého začátku. U projektu, který se participuje, se zvyšuje šance, že bude realizovaný rychleji.

Více o programu

BaseCamp participativního plánování

Chceme pomoci jednotlivým radnicím a koordinátorům participace, aby se v participativním plánování neztratili. K tomu slouží sekce BaseCamp, která vám pomůže se v participativním plánování zorientovat a najít ideální řešení pro Vaše projekty. Najdete zde základní školení těch nejdůležitějších dovedností pro participaci, slovník nejpoužívanějších pojmů a výběr případových studií z České republiky i zahraničí.

Do BaseCampu

Manuál participace

Manuál participace představuje obecné principy, ale i praktický návod, jak krok po kroku připravit participační proces na míru. Na 6 případových scénářích ukazuje, kdy je vhodné využít jednotlivé metody participace a jak je kombinovat. Oproti jiným příručkám o participaci tak tento manuál kromě představení metod klade důraz na sestavení celého participačního procesu v souladu s platnou legislativou a obvyklými postupy při stavebně projekční a urbanistické činnosti.

Manuál participace - PDF (12,7 MB)

Jsme tu pro vás

Nabízíme Vám podporu při nastavení procesu zapojení občanů do vašich projektů, ať už se týkají územního, strategického plánování nebo tvorby veřejných prostranství. Dokážeme poskytnout podporu v těchto oblastech:

  • posouzení přínosu začlenění veřejnosti do projektu
  • definování účelu participace
  • vyhodnocení kontextu
  • výběr vhodné participační metody
  • příprava participace
  • metoda zpracování výstupů a jejich další použití

Kontaktujte nás na participace@ipr.praha.eu.

Konkrétní dotazy k aktuálním projektům směřujte na zaměstnankyně a zaměstnance Kanceláře participace:

kancelář participace