Skip to main content

Dostavba Vítězného náměstí se o krok přiblížila, do finále postoupily české i světové architektonické špičky

Soutěž na dostavbu 4. kvadrantu Vítězného náměstí se posunula do 2. fáze. Mezinárodní porota vybrala pět soutěžních týmů, které zpracují detailní návrh dostavby třetího největšího pražského náměstí a centra Dejvic. Mezi multidisciplinárními týmy jsou světoznámá architektonická studia i oceňované české kanceláře.

alt

V pondělí 13. a v úterý 14. února proběhl v prostorách Centra architektury a městského plánování (CAMP) druhý soutěžní workshop, na kterém devět soutěžních týmů představilo svůj koncept dostavby 4. kvadrantu Vítězného náměstí a diskutovalo o něm s mezinárodní porotou i přizvanými odborníky. Navazující uzavřené jednání poroty pak vyústilo ve výběr pěti soutěžních týmů, které postupují do 2. fáze soutěže a svůj koncept rozpracují do detailního návrhu. Vybráni byli:

  • A69 – architekti (ČR)
  • Benthem Crouwel International (NL) + Opočenský Valouch Architekti (ČR)
  • Cityförster (NL) + Studio Perspektiv (ČR)
  • MVRDV (NL)
  • Pavel Hnilička Architects+Planners (ČR) + Baumschlager Eberle Architects (A)

„Představené projekty ukázaly bohatou a širokou škálu řešení dostavby 4. kvadrantu. Porota při své diskuzi a výběru postupujících týmů kladla důraz nejen na architektonické a urbanistické ztvárnění budov a jejich návaznost na urbanistickou strukturu Dejvic, ale také na prostupnost pro pěší, kvalitu veřejných prostranství i modrozelené infrastruktury. Důležitým hlediskem byl také přínos dostavby 4. kvadrantu pro obyvatele Prahy 6,“ vysvětluje předseda poroty Kees Christiaanse, nizozemský urbanista a profesor ETH Zurich.

Kvůli komplexnosti soutěžního zadání se posuzování návrhů, prezentací soutěžících i diskuzí zúčastnili také přizvaní odborníci poroty. Ti hodnotili odevzdané soutěžní návrhy v tématech urbanismu, památkové péče, adaptace na změnu klimatu, dopravy a udržitelné mobility, či posuzovali náklady na realizaci a provoz budov. Porotci tak měli během diskuze s experty možnost vyslechnout si odborná stanoviska k jednotlivým soutěžním návrhům.

„Rozhodování porotců nebylo jednoduché, všech devět návrhů bylo velmi kvalitních a naplňovalo požadavky soutěžního zadání. V porotě však nakonec zavládnul konsensus o výběru právě těchto pěti návrhů. Důležitým kritériem bylo i přesvědčivě naplnění tzv. koeficientu zeleně, tedy dostatku zelených ploch s převahou těch, které jsou na rostlém terénu,“ přibližuje rozhodování poroty zástupce organizátora soutěže Petr Návrat z plánovací kanceláře ONplan. 

„Přestože jsme organizovali již mnoho architektonických soutěží, ať již pro vyzvané architekty, nebo takto otevřených, vždy mne překvapí, jak rozličné architektonicko-urbanistické koncepty lze vymyslet na stejné zadaní. I v tomto případě, kde jsou architekti omezeni požadavkem respektovat urbanismus architekta Engela, bylo předloženo 9 velmi odlišných návrhů a nebylo snadné vybrat 5 postupujících. Nicméně, jsem přesvědčen, že porota vybrala dobře, a velmi se těším na finální návrhy.“ Zhodnotil průběh soutěže Petr Palička ze společnosti Penta Real Estate.

„Jsem rád, že investor vyslyšel požadavek na mezinárodní architektonickou soutěž i s našimi podmínkami, které zahrnují i to, aby projekt obsahoval vrchovatou porci občanské vybavenosti, obchodů, restaurací, ordinací i služeb. Pro budoucí souhlas je kromě umístění kulturního centra nutná i úcta k okolí i původnímu zastavovacímu plánu architekta Antonína Engela,“ upřesňuje požadavky městské části Praha 6 její starosta, Jakub Stárek.

„Praha 6 dlouhodobě pociťuje nedostatečnou kulturní vybavenost v centrální oblasti Dejvic a Bubenče. Dostavba čtvrtého kvadrantu Vítězného náměstí je unikátní příležitostí, jak tento deficit napravit. Začlenění konceptu kulturního centra Vítězné náměstí do zadání architektonické soutěže je prvním krokem na cestě, na jejímž konci by naše městská část měla disponovat špičkovým kulturním zařízením celoměstského významu se dvěma sály pro více než 1 000 diváků, komunitními prostorami a navazující kavárnou,“ doplňuje Petr Prokop, statutární místostarosta Městské části Praha 6.

Cílem soutěžního workshopu je nalézt novou podobu a optimální architektonické a urbanistické řešení severozápadní části Vítězného náměstí. Soutěž pořádá společnost Fourth Quadrant, kterou vytvořili investoři Penta Real Estate, Sekyra Group a Kaprain, ve spolupráci s Vysokou školou chemicko-technologickou, hlavním městem Praha, městskou částí Praha 6 a IPR Praha. Plánovací kancelář ONplan je organizátorem soutěže. V řešeném území vznikne až 100 000 m2 ploch pro občanskou vybavenost, byty a administrativní funkci. Součástí dostavby bude také nové kulturní centrum Prahy 6 o ploše 3 000 m2 s dvěma sály.

„Těší mě, že se můžeme podílet na soutěži na dostavbu Vítězného náměstí, která navazuje na jeho budoucí podobou od studia Pavel Hnilička Architects and Planners. Jelikož se jedná o jedno z nejfrekventovanějších míst v Praze a je důležité, že náměstí i jeho okolí dostane novou, a hlavně funkční tvář od zkušených studií, které se dostali do finále soutěže,“ dodává Ondřej Boháč, ředitel IPR Praha.

Mezinárodní soutěž probíhá formou takzvaného soutěžního workshopu, který je neanonymní. Ten porotě, složené nejen z architektů, ale i zadavatelů, zástupců hlavního města Praha, městské části Praha 6, Vysoké školy chemicko-technologické i IPR Praha umožňuje vést se soutěžními týmy v průběhu workshopu přímý dialog. V právě začínajícím druhém kole bude pět postupujících soutěžních týmů pracovat na detailním návrhů dostavby Vítězného náměstí. Jeho finální podobu budeme znát v polovině června 2023, kdy proběhne třetí soutěžní workshop, po němž porota vybere vítěze soutěže.

You might also be interested in

alt

How does Prague compare to other European cities? Great public transport, lots of cars, and abundant job opportunities.

alt

The number of Airbnb apartments in Prague is on the rise. An amendment to the Trade Licensing Act will allow the city to regulate the platform.

alt

The new Prague Geoportal brings revolutionary changes in the provision of geographic data. It also offers a digital twin of the city.

All articles