Skip to main content

Nový Geoportál přináší revoluční změny v poskytování geografických dat. Nabízí i digitální dvojče Prahy

Institut plánování a rozvoje hl. m. Prahy (IPR) spustil nový Geoportál hl. m. Prahy, který představuje významný krok vpřed ve světě geografických dat. Nová platforma prošla rozsáhlými technologickými, obsahovými a designovými úpravami, nabízející uživatelům širokou škálu vylepšení. Výraznou novinkou je fotorealistický model Prahy, který kromě řady funkcí nabízí vysoce kvalitní reprodukci skutečného pohledu z ptačí perspektivy.

alt

Geoportál denně navštíví přes 500 uživatelů. Ti se nyní mohou těšit na mnoho nových funkcionalit, které nejen usnadňují práci s daty při jejich stahování, ale také podporují automatické zpracování. Kromě nových sekcí, jako jsou stránka pro Městské části nebo aplikace Atlas Prahy, se výrazně změnil i způsob poskytování dat.

Nový Geoportál přináší další usnadnění práce s geografickými daty Prahy. Je rychlejší, intuitivnější a obsahuje řadu novinek. Vedle snazšího hledání dat má uživatel možnost si všechna otevřená data prohlédnout v interaktivním okně a získat tak lepší přehled o datech, se kterými pracuje. Výrazně bohatší jsou také možnosti stahování v různých formátech a souřadnicových systémech. Věříme, že novou podobu Geoportálu uživatelé ocení,“ uvedl Ondřej Boháč, ředitel IPR.

Výrazná změna se týká i otevřených dat, která byla zcela přepracována. Data se nyní stahují přímo z mapového okna, což zvyšuje efektivitu procesu. Vektorová otevřená data mají nově generované API, což umožňuje jednoduché napojení na data bez nutnosti opakovaného stahování. Tento inovativní přístup k získávání dat je zvláště účinný při využívání dat aplikacemi.

Nová verze 3D modelu nabízí několik nových funkcí, které lze využít napříč pražskými odbornými pracovišti a využívat je budou hojně i soukromé subjekty. Příkladem může být například možnost velmi přesného měření vzdáleností, ploch či převýšení. Takto detailní model má jen několik málo měst na světě, mezi nimi Vídeň, Helsinky, Hamburk, Rotterdam či Singapore, což jsou zároveň města, se kterými Praha na datových modelech spolupracuje,“ doplňuje Boháč.

Spuštěním Geoportálu práce na jeho vylepšování nekončí. Pro následující měsíce připravujeme další vylepšení a upgrady, abychom zajistili, že poskytování dat v Praze bude na vysoké úrovni nejen v rámci České republiky, ale i v celoevropském měřítku. Do budoucna plánujeme aktualizaci modelu budov na základě nově získaných dat z leteckého snímkování a rádi bychom vybrané významné budovy vymodelovali do větších podrobností,“ podotkl Jiří Čtyřoký, ředitel Sekce prostorových informací v rámci IPR Praha.

Za práci s prostorovými informacemi a podobu, jakou je veřejnosti prezentuje a poskytuje, získal IPR v roce 2022 od společnosti Esri jedno z nejprestižnějších světových ocenění na poli dat a geografie.

Nový Geoportál naleznete na webové adrese https://geoportalpraha.cz. Je plnohodnotně spustitelný i na mobilních zařízeních díky přepracovanému uživatelskému rozhraní.

You might also be interested in

alt

How does Prague compare to other European cities? Great public transport, lots of cars, and abundant job opportunities.

alt

The number of Airbnb apartments in Prague is on the rise. An amendment to the Trade Licensing Act will allow the city to regulate the platform.

alt

The new Prague Geoportal brings revolutionary changes in the provision of geographic data. It also offers a digital twin of the city.

All articles