Skip to main content
Co se má stát a proč? Co se změní?

Co se má stát?

  • Rozšíření o kolumbárium a vsypovou louku v jižní ose
  • Umístění ostatků zesnulých do hřbitovních zdí
  • Vznik asketicky jednoduchého ortogonálního prostoru členěného na tři části – vstupní prostor, zázemí a prostor kolumbária se vsypovou loukou
  • Zajištění umělého osvětlení v ambientní intenzitě
  • Vznik lesoparku pro místní obyvatele vedle samotného hřbitova
O projektu

Projekt v bodech

Harmonogram

Zahájení: 2016
Dokončení: 2021

Kolik to bude stát?

30 mil. Kč 

Kdo to bude dělat?

Stanislav Krčmárik, Róbert Bakyta, Lukáš Radošovský

Úloha IPR

Organizátor soutěže a zpracovatel soutěžních podmínek

Forma

Urbanisticko-architektonická veřejná anonymní jednokolová projektová soutěž

Soutěž

Cílem soutěže bylo nalézt optimální řešení nově založeného hřbitovního oddělení, které bude svou funkcí a výrazem splňovat základní podmínku – důstojné uložení zpopelněných lidských ostatků. 

Porota

Členové poroty – závislí

Mgr. Martin Červený, ředitel Správy pražských hřbitovů
Ing. arch. Vladimír Lavrík, hlavní architekt MČ Praha 15
Ing. arch. Filip Ditrich, IPR

Členové poroty – nezávislí

PhDr. Richard Biegel, Ph.D., ředitel Ústavu pro dějiny umění FF UK v Praze
Ing. arch. Svatopluk Sládeček
Ing. arch. Boris Redčenkov
Ing. Jaroslav Svoboda, Gostiwar, z. s. – místní občanské sdružení

Náhradník – závislý

Julius Mlčoch, ředitel Pohřebního ústavu hl. m. Prahy

Náhradník – nezávislý

Ing. arch. Jan Kovář

1. místo
2. místo
2. místo
3. místo
Competitive proposals

Proposals