Skip to main content
Nová lávka pro pěší a cyklisty zajistí přímé a bezbariérové propojení mezi Karlínem a Holešovicemi.

Nabídne také komfortní a jednoduchý přístup na ostrov Štvanice. Kvalitní podoba frekventované městské spojnice je proto důležitá. Vítězem mezinárodní soutěže na podobu lávky se stali architekti Petr Tej, Marek Blank a Jan Mourek. Vedení města schválilo v listopadu 2020 vypsání veřejné zakázky na výstavbu lávky. Projekt se tak pomalu blíží do cílové rovinky. Pražané by se po nové lávce mohli projít nebo projet už na konci roku 2022. 

O projektu

Projekt v bodech

Harmonogram

Vyhlášení výsledků soutěže: 2018

Zahájení stavby: leden 2022

Dokončeno: 2023

autoři lávky

architektonicko konstrukční tým:
Petr Tej, Marek Blank a Jan Mourek 

autoři soch a ornamentu:
Aleš Hvízdal
Jan Hendrych

 

náklady

298 mil. Kč

Kdo to bude dělat?

Zhotovitel: Skanska

Úloha IPR

Zadavatel soutěže a zpracovatel soutěžních podmínek

Forma

Mezinárodní architektonicko-konstrukční otevřená anonymní jednokolová projektová soutěž

Co se mění?

Co bylo cílem?

  • Nová lávka má velký význam pro zpřístupnění ostrova Štvanice jakožto významné rekreační lokality. Pro automobily je dostupnost Štvanice zabezpečena přes Hlávkův most. Pro pěší je však tento přístup nekomfortní.
  • Zásadními limity návrhu byly požadavky protipovodňové ochrany, správce toku a vodní cesty, charakteristická urbanistická situace na obou březích a požadavky na bezbariérové řešení nástupů na lávku.
  • Poloha lávky navazuje na územní plán.
  • Na straně Holešovic byl nástup definován na Bubenském nábřeží před branou do Pražské tržnice, na straně Karlína pak na Rohanském nábřeží s vyústěním na cyklostezku vedoucí po protipovodňové bariéře a následně na plánovaný veřejný prostor rozvojového území Rohanského ostrova.
  • Přístup na lávku byl požadován rovněž ze Štvanice.
  • Lávka překlene koryto řeky v šířce 38 metrů mezi Karlínem a Štvanicí a 149 metrů mezi Štvanicí a Holešovicemi.