Skip to main content
Neuvěřitelných deset historických zahrad a parků, 78 hektarů plochy.

PROJEKT DOČASNĚ POZASTAVEN

Místo, které láká turisty i místní. Oáza klidu uprostřed Prahy. Ovocné stromy, které vstupují do centra města, jak to dnes už nebývá zvykem. Krásné vyhlídky. To vše je Petřín. V roce 2020 jsme proto vypracovali zadání pro vznik koncepce, která určí podobu jednotlivých zahrad a parků a vyřeší správu a péči o území. Do celého procesu se mohla zapojit také široká veřejnost. Podněty a připomínky občanů se stanou součástí zadávací dokumentace výběrového řízení na zhotovitele celkové koncepce vrchu Petřín. Následovat bude druhé kolo participace.

Co se má stát a proč? Co se změní?

Co se má stát?

 • Rada hl. města Prahy považuje za důležité pro významnou lokalitu Petřína nechat vypracovat a přijmout koncepční dokument, který bude vyjadřovat širokou shodu nad budoucností území, definovat charakter a využití jeho jednotlivých částí, hlavní směry péče a pravidla dalšího rozvoje.
 • Informace k zadání koncepce je k dispozici zde: https://www.youtube.com/watch?v=PsQPBhrtFC8&feature=emb_logo 
O projektu

Projekt v bodech

Harmonogram

Zahájení: 2019
Dokončení: xxx

Kolik to bude stát?

n/a

Kdo to bude dělat?

n/a

Úloha IPR

Zadavatel koncepční studie

Forma

Koncepční studie

Detailnější popis projektu

Historie

 • Petřínský vrch patří mezi nejhodnotnější a nejpestřejší parkové komplexy na území hlavního města Prahy. Území o rozloze zhruba 78 hektarů se skládá ze souboru několika historických zahrad a parků, které se od sebe liší původním účelem, obdobím vzniku i současným vzhledem.
 • Jako celek je Petřín zásadním městotvorným parkem v centru metropole s velkou historickou a přírodní hodnotou, ale také potřebou vyváženého rozvoje a tomu odpovídající kvalitou péče.
 • Petřín je 327 metrů vysoký kopec se známou Petřínskou rozhlednou, ale i celou řadou dalších historických objektů.
 • Historicky byl označován názvy Hora, Kopec, Vrch sv. Vavřince (podle zasvěcení kostela stojícího na jeho vršku). Podle Kosmovy kroniky se jednalo o velmi skalnaté místo. Traduje se, že právě pro množství skal (latinsky petra) se kopci začalo říkat Petřín.
 • Petřín je místem, které láká turisty, ale i místní spolky a obyvatele.
 • Funguje jako zelená oáza v centru města.
 • Najdete zde deset historických zahrad a parků stejně jako unikátní ovocné stromy.

Předchozí plány proměny

V předchozích letech již Odbor ochrany prostředí hl. m. Prahy připravoval projekt Revitalizace a zpřístupnění vinice ve Velké strahovské zahradě a projekt Zázemí zahradní údržby a veřejného WC. Projekty však byly usnesením Rady hl. m. Prahy pozastaveny. Důvodem bylo právě vytvoření celkové koncepce vrchu Petřín. Ta by měla stanovit koordinovaný rozvoj a jasnou vizi jednotlivých částí Petřína.

Jak se můžete zapojit?  

 • Společně se skupinou odborníků nejen z řad krajinářských architektů, památkářů a zástupců městských částí jsme připravili zadání koncepce vrchu Petřín.
 • Veřejnost se k projektu mohla vyjádřit od 29. října do 3. prosince 2020.
 • Obdrželi jsme celkem 293 podnětů od 113 respondentů.
 • Dále zástupkyně a zástupci místních spolků z Malé Strany společně formulovali 17 podnětů k zadání koncepce. Data nyní analyzujeme a vypořádáváme. Výsledky zde brzy zveřejníme.
 • Podněty budou součástí zadávací dokumentace výběrového řízení na zhotovitele Celkové koncepce vrchu Petřín.