Skip to main content
Sluneční náměstí projde proměnou. Hlavní město Praha zadalo na podzim roku 2019 IPR vytvořit koncepční architektonicko-urbanistickou studii Slunečního náměstí i jeho nejbližšího okolí. Studie tak řeší celé území v okolí stanice metra B – Hůrka v městské části Praha 13.

Studie Slunečního náměstí stanovuje, jaké budovy, v jaké velikosti i výšce je do této lokality možné umístit v souladu s platným územním plánem a zaměřuje se i na zlepšení veřejného prostoru, tedy veškerých ulic a náměstí. Na Slunečním náměstí může v budoucnu vzniknout i nová multifunkční budova základní umělecké školy. 

Co se má stát a proč? Co se změní?

Co se má stát?

 • V září 2021 byl veřejnosti představen aktualizovaný návrh architektonicko-urbanistické studie „Sluneční náměstí a pěší korzo Seydlerova“ po zapracování komentářů.
 • Finalizace studie se předpokládá do konce letošního roku (2021).
 • Výsledky hlasování a sesbírané podněty spojené s navrhovanou multifunkční budovou základní umělecké školy a městské zástavbou budou použity při tvorbě zadání architektonické soutěže na zmíněné objekty.

 

O projektu

Projekt v bodech

Harmonogram 

Zahájení: 2019

Dokončení: 2021–2022

Kolik to bude stát?

n/a

Kdo to bude dělat? 

ARCHUM architekti

Úloha IPR

Zadavatel studie

Forma 

Architektonicko-urbanistická studie

Participace

Zapojení veřejnosti

V září a říjnu 2021 proběhla další fáze participace, tentokrát spojená s přípravou zadání architektonické soutěže na podobu multifunkční budovy základní umělecké školy a městskou zástavbu. Veřejnost se mohla zapojit do hlasování o podnětech náplně budoucí ZUŠ nebo městského bydlení, které vzešly z jarního dotazníku.  

 • Závěrečnou zprávu z hlasování můžete najít zde.
Participace – září a říjen 2021
 • Výstava

Od 13. 9. do 11. 10. pro vás byla připravena v prostoru před Úřadem MČ Praha 13 výstava aktualizovaného návrhu po zpracování podnětů z jarního dotazníku. Výstava se věnovala speciálně hlavním tématům, které jste v dotazníku zmiňovali. 

Panely výstavy si můžete prohlédnout i online zde

 • Kontejner

Od 13. 9. do 16. 9. jste také mohli navštívit v prostoru před Úřadem MČ Praha 13 informační kontejner IPR Praha. Diskutovali jsme o aktualizované podobě studie a tématech s tím spojených a veřejnost hlasovala – jak na místě, tak online – o podnětech  spojených s navrhovanou základní uměleckou školou a městskou zástavbou z jarního dotazníku. 

 • Vycházka

V úterý 14. 9. se konala komentovaná vycházka se zástupci IPR Praha a architektů ze studia zpracovatele – ARCHUM architekti. 

Další akce v roce 2021
 • Živý stream z CAMPu, 9. března od 19.00: živý stream z Centra architektury a městského plánování (CAMP), kde proběhlo představení studie s následnou diskuzí v online prostoru. Debaty se zúčastnili samotní autoři studie ARCHUM architekti, zástupci města, místních institucí a veřejnost.
 • Sběr podnětů veřejnosti probíhal od 9. března do 30. dubna prostřednictvím dotazníkového šetření.
 • Podívejte se na video, které jsme pro vás připravili.
 • Vyhodnocení podnětů: Získali jsme od vás 631 vyplněných dotazníků. K návrhu také zaslala své připomínky místní SVJ formou otevřeného dopisu. Za vaše názory velmi děkujeme!!!
 • Výstupy z dotazníku: ke stažení zde.
 • Otevřený dopis místních SVJ: ke stažení zde (ze dne 26. dubna 2021).

 

Řešíme výstupy z dotazníku: nedostatek parkovacích míst, téma zeleně a modrozelené infrastruktury, prostupnost území, výšku výstavby, dostupné bydlení a další témata.