Skip to main content
Sluneční náměstí projde proměnou. Hlavní město Praha zadalo na podzim roku 2019 IPR vytvořit koncepční architektonicko-urbanistickou studii Slunečního náměstí i jeho nejbližšího okolí. Studie tak řeší celé území v okolí stanice metra B – Hůrka v městské části Praha 13.

Studie Slunečního náměstí stanovuje, jaké budovy, v jaké velikosti i výšce je do této lokality možné umístit v souladu s platným územním plánem a zaměřuje se i na zlepšení veřejného prostoru, tedy veškerých ulic a náměstí. Na Slunečním náměstí může v budoucnu vzniknout i nová multifunkční budova základní umělecké školy. 

Co se má stát a proč? Co se změní?

Co se má stát?

  • V září 2021 byl veřejnosti představen aktualizovaný návrh architektonicko-urbanistické studie „Sluneční náměstí a pěší korzo Seydlerova“ po zapracování komentářů.
  • Výsledky hlasování a sesbírané podněty spojené s navrhovanou multifunkční budovou základní umělecké školy a městské zástavbou budou použity při tvorbě zadání architektonické soutěže na zmíněné objekty.
  • Finální studie je ke stažení zde.

 

O projektu

Projekt v bodech

Harmonogram 

Zahájení: 2019

Dokončení studie: 2023

Předpokládaná realizace: n/a

Kolik to bude stát?

n/a

Kdo to bude dělat? 

Autoři studie: ARCHUM architekti

Úloha IPR

Zadavatel studie

Forma 

Architektonicko-urbanistická studie

Participace

Zapojení veřejnosti

Participace s veřejností i s aktéry proběhla v roce 2021 ve dvou fázích.

V první fázi na jaře 2021 byl představen návrh studie v CAMPu a proběhl anketní sběr podnětů od veřejnosti.

 

  • Živý stream z CAMPu, 9. března od 19.00: živý stream z Centra architektury a městského plánování (CAMP), kde proběhlo představení studie s následnou diskuzí v online prostoru. Debaty se zúčastnili samotní autoři studie ARCHUM architekti, zástupci města, místních institucí a veřejnost.
  • Sběr podnětů veřejnosti probíhal od 9. března do 30. dubna prostřednictvím dotazníkového šetření.
  • Podívejte se na video, které jsme pro vás připravili.
  • Vyhodnocení podnětů: Získali jsme od vás 631 vyplněných dotazníků. K návrhu také zaslala své připomínky místní SVJ formou otevřeného dopisu. Za vaše názory velmi děkujeme!!!
  • Výstupy z dotazníku: ke stažení zde.
  • Otevřený dopis místních SVJ: ke stažení zde (ze dne 26. dubna 2021).

 

Druhá fáze na podzim 2021 byla spojena s přípravou zadání architektonické soutěže na podobu multifunkční budovy základní umělecké školy a městskou zástavbu. Veřejnost se zapojila do hlasování o podnětech náplně budoucí ZUŠ nebo městského bydlení, které vzešly z jarního dotazníku. Přímo na Slunečním náměstí bylo možné si projít výstavu, navštívit informační kontejner nebo dát hlas svým preferencím.

Závěrečnou zprávu z hlasování můžete najít zde.

Panely výstavy si můžete prohlédnout i online zde