Skip to main content
Co se má stát a proč? Co se změní?

Co se má stát?

 • Nové rozvržení cestní sítě umožní pohodlný průchod skrz náměstí.
 • Jižní část parku nabídne kromě zcelených velkých trávníků i dětské hřiště a novou kavárnu.
 • Ve střední části budou obnoveny významné květinové záhony.
 • Severní část parku u Novoměstské radnice nově poskytne zpevněné plochy, které umožní konání společenských a kulturních událostí či místních trhů.
 • Návrh upomíná na kapli Božího těla. Autoři historickou památku připomínají světelnou instalací naznačující cesty, po kterých do kaple přicházeli poutníci.
 • Dlouhodobá vize rozvoje náměstí vede až do roku 2048, kdy oslaví Karlovo náměstí 700 let od svého založení. Autoři revitalizace počítají s postupným zklidněním dopravy až do takové míry, která by celou východní stranu uvolnila pouze pro chodce a umožnila vznik městské promenády navazující na Vodičkovu ulici.
O projektu

Projekt v bodech

Harmonogram

Zahájení: 2013      
Dokončení: 2025

Kolik to bude stát?

250 mil. Kč

Kdo to bude dělat?

Rehwaldt Landscape Architects
BY architects
Projekce dopravní Filip


Projekt dále vede Odbor investic MHMP (kontaktní osoba: Ivana Řehořová, ivana.rehorova@praha.eu).

Úloha IPR

Organizátor výběrového řízení se soutěžním dialogem

Forma

Soutěžní dialog

Detailnější popis projektu

Historie území

 • Náměstí bylo založeno Karlem IV. ve 14. století jako hlavní tržiště města Prahy.
 • V roce 1843 byla parkově upravena jižní část, nová funkce však i nadále podporovala pěší vazby skrz náměstí.
 • Roku 1863 byly dle návrhu Bedřicha Wünschera zbořeny všechny budovy v ploše náměstí a v severní části vznikl park. Úprava umožnila přirozené průchody parkem v potřebných směrech, nenabízela ovšem požadovaný klidový prostor uvnitř parku.
 • V roce 1885 bylo Karlovo náměstí zásadně změněno podle návrhu Františka Thomayera, který formou obvodových valů oddělil park od okolních ulic a proměnil ho v klidné pobytové prostředí.
 • V průběhu 90. let minulého století byl zpracován první návrh revitalizace Karlova náměstí, který se zčásti realizoval v severní části u Novoměstské radnice. Později však veřejnost návrh odmítla.
 • V roce 2008 následovala veřejná ideová urbanisticko-architektonická soutěž o návrh úprav Karlova náměstí. Přesvědčivé řešení ovšem bohužel nepřinesla.
 • V roce 2013 jsme upravili návrh rekonstrukce většiny ulic.
Soutěžní dialog

Co je soutěžní dialog

Požadavky MČ Praha 2, Odboru památkové péče MHMP, Odboru dopravy MHMP, Národního památkového ústavu a dalších aktérů, kteří území spravují, vyskytují se na něm nebo jej využívají, byly značně protichůdné. Zvolili jsme proto formu soutěžního dialogu. Ten umožňuje interaktivní spolupráci města s architekty. Návrh vždy vzniká postupně a všichni tak mají možnost průběžně vyjadřovat svůj názor. Soutěžního dialogu se zúčastnilo pět špičkových českých i zahraničních týmů.

Jak probíhal soutěžní dialog
Výsledky soutěžního dialogu

1. místo
Competitive proposals

Proposals

Komise

Řádní členové komise – závislí

Adriana Krnáčová, primátorka hl. m. Prahy
Václav Vondrášek, místostarosta MČ Praha 2
Pavla Melková, členka kolegia IPR 
Karel Prajer, ředitel Odboru strategických investic MHMP

Řádní členové komise – nezávislí

Almut Jirku, krajinářská architektka, Senat Berlin, členka BDLA
Cornelius Scherzer, autorizovaný krajinářský architekt, Technická univerzita Drážďany
Ladislav Lábus, děkan Fakulty architektury ČVUT
Michal Fišer, autorizovaný architekt, Třiarchitekti
Petr Hlaváček, historik a filosof, Collegium Europaeum

Náhradníci komise – závislí

Jana Plamínková, radní hl. m. Prahy
Sylvie Hájková, vedoucí odboru rozvoje Městské části Praha 2
Štěpán Špoula, autorizovaný krajinářský architekt, IPR
Petr Hankovec, vedoucí oddělení vodohospodářských a dopravních staveb, OSI MHMP

Náhradníci komise – nezávislí

Suzanne Spurná, autorizovaná krajinářská architektka
Štěpán Valouch, autorizovaný architekt, Opočenský–Valouch architekti
Antonín Novák, autorizovaný architekt, DRNH architektonická kancelář