Skip to main content
Tramvajová trať v ulici Sokolovská – Kolbenova prochází rekonstrukcí.

Nově se promění také přilehlá veřejná prostranství. Dosud nejasné území náměstí OSN získá charakter příjemného místa setkávání a pořádání kulturních akcí. Vypracovali jsme koncepční studii, která navrhuje nové přechody, chodníky, lavičky a stromy. Zastávka MHD by měla nově vzniknout přímo na náměstí. Přesun mezi tramvajemi, autobusy a metrem se tak zjednoduší a zkrátí. 

Co se má stát a proč? Co se změní?

Co se má stát?

 • Zlepšení kvality centrálních veřejných prostranství a vybraných úseků navazujících ulic
 • Přesunutí tramvajové smyčky – přesun zastávky Špitálská a přeložení tramvajové smyčky do její předválečné polohy kolem bloku vymezeném ulicemi Kolbenova, Pod Pekárnami a bývalou ulicí Ke Kolbence
 • Zřízení nové víceúčelové plochy náměstí, která bude sloužit pro pořádání kulturních akcí či trhů
 • Přesun tramvajové zastávky přímo na náměstí OSN a zkrácení přestupu z metra či autobusu na tramvaj
 • Přejmenování zastávky na jednotný název „Vysočanská“ pro všechny druhy veřejné hromadné dopravy
 • Zjednodušení křižovatky náměstí OSN o jedno rameno ulice Pod Pekárnami
 • Zajištění pohodlné cesty k nádraží v Paříkově ulici
 • Doplnění bezbariérového přechodu přes Sokolovskou ulici na křížení s Paříkovou ulicí
 • Doplnění integračních opatření pro cyklisty – jízdní pruhy pro cyklisty na hlavních ulicích a nové přejezdy na hlavních a plánovaných páteřních trasách
 • Zajištění bezbariérovosti pěší sítě – vznik nových přechodů, chodníků, bezbariérových zastávek MHD
 • Parkování zůstane zachováno, ale přibydou zde předzahrádky, chodníky a stromy
O projektu

Projekt v bodech

Harmonogram

Zahájení: 2015
Dokončení: 2022

Kolik to bude stát?

370 mil. Kč
 

Kdo to bude dělat?

IPR

Úloha IPR

Zpracovatel koncepční studie

Forma:

Koncepční studie

Detailnější popis projektu

Historie

 • Náměstí Organizace spojených národů (OSN) leží v centru Vysočan.
 • Náměstí vzniklo v polovině 50. let 20. století zbouráním původních obytných a hospodářských budov. 
 • Roku 1955 bylo nově vzniklé prostranství pojmenováno náměstí Lidových milicí (zřejmě podle zde zahájeného pochodu libeňských a vysočanských členů Lidových milicí na Prahu v únoru 1948).
 • Po roce 1989 bylo náměstí zrušeno. Prostranství zůstalo beze jména a stávající adresy byly převedeny na sousední ulice. 
 • Teprve roku 1995 byl prostor přejmenován na náměstí OSN.
 • Na přelomu tisíciletí náměstí prošlo výraznými změnami v souvislosti se stavbou stanice metra Vysočanská a nákupního centra Fénix.

Aktuální stav

 • Jedná se o významnou pražskou křižovatku, setkávají se zde ulice Sokolovská, Jandova, Pod Pekárnami, Kolbenova a Freyova.
   

Koncepční studie

Koncepční studie si klade za cíl zvýšení komfortu užívání veřejných prostranství tak, aby byla celkově pohodlnější pro pohyb i pro pobyt. To se může odrazit v úpravě uspořádání a vybavení veřejných prostranství: například v úpravě umístění zastávek MHD, přechodů pro chodce, úpravě šířek chodníků a vozovky, doplnění městským mobiliářem, výměnou materiálu povrchů a přizpůsobení detailů bezbariérovému užívání. Úpravy budou vycházet z principů a pravidel obsažených v Manuálu tvorby veřejných prostranství.

Koncepční studii si můžete prohlédnout ZDE