Přejít na hlavní obsah
První pražská kuchařka kvalitních ulic, parků a náměstí od roku 2014 pomáhá tomu, aby veřejný prostor kolemjdoucí neodrazoval, ale naopak lákal k pobytu.

Na rozdíl od většiny vyspělých metropolí, Praha do roku 2014 neměla oficiálně žádný podobný dokument. Manuál a návrh Strategie se tak staly prvním nástrojem komplexního přístupu ke zvyšování kvality pražských veřejných prostranství. Manuál přináší principy, pravidla, doporučení a kritéria tvorby veřejných prostranství. Definuje kvalitu veřejných prostranství, reaguje na dlouhodobě neřešené problémy a zabývá se nástroji ke zlepšení situace od celku až po detail. Návrh Strategie pak analyzuje současné problémy, formuluje východiska a cíle kvalitního rozvoje veřejných prostranství a nastiňuje možné nástroje k jeho dosažení. Návrh Strategie lze současně chápat jako důvodovou zprávu Manuálu a jeho úvod.

Tištěnou verzi Manuálu a návrhu Strategie lze zakoupit v CAMPu - Centrum architektury a městského plánování (Vyšehradská 51, Praha 2) v knihkupectví PageFive nebo na webových stránkách PageFive. Obě knihy se prodávají dohromady a stojí 528Kč. Elektronicky je k dispozici zdarma: 

Manuál tvorby veřejných prostranství hl. m. Prahy (PDF, 82 MB)Návrh Strategie rozvoje veřejných prostranství hl. m. Prahy (PDF, 2 MB)
Manuál ke stažení

Katalog doporučených prvků

Katalog doporučených prvků veřejných prostranství hl. m. Prahy rozvíjí příručku Manuál tvorby veřejných prostranství hl. m. Prahy, připravenou pracovníky IPR v roce 2014. Manuál, jehož cílem je pozdvihnout kvalitu pražského veřejného prostoru, je obecnějším dokumentem – návodem, jak nakládat s veřejnými prostranstvími, aby byla příjemnými místy pro život. Katalog doporučených prvků na instrukce obsažené v Manuálu navazuje a nabízí konkrétnější řešení. Přináší nabídku jednotlivých druhů vybavení s ohledem na charakter lokality – od mobiliáře až po dlažbu. Katalog doporučených prvků schválila Rada hlavního města Prahy usnesením č. 2170 z 29. 8. 2022.

Více informací i samotný katalog najdete zde:

KATALOG DOPORUČENÝCH PRVKŮ

 

 

Zahrajte si Pexeso!

Lampy, lavičky, předzahrádky, bariéry, parkování, stromy… Poznejte formou hry, jakým principům se náš manuál věnuje. Stáhněte si pexeso!

Pexeso