Přejít na hlavní obsah
Navazujeme aktivní spolupráci se zahraničními partnery a městy. Cílem je inspirovat se a přenést příklady dobré praxe k nám, ale být tu i pro ostatní města, pokud o naši práci projeví zájem.

Hrajeme důležitou roli při využívání nejrůznějších dotačních příležitostí, z nichž Praha čerpá část svých prostředků. Účastníme se prestižních inovativních projektů.

Experti z OECD navštívili Prahu a předali doporučení

OECD

Institut plánování a rozvoje hl. m. Prahy pořádal 3. listopadu 2017 pod záštitou primátorky hl. m. Prahy Adriany Krnáčové a náměstkyně primátorky hl. m. Prahy Petry Kolínské mezinárodní workshop „Správa a využití území v zemích OECD: Zpráva o hl. m. Praze.“ Workshop byl prvním výkopem v dlouhodobé diskuzi, kterou by chtěl IPR Praha dále moderovat.

 

Číst více Zobrazit méně

Kromě dvou expertů OECD na workshopu vystoupili také zástupci z Odboru plánování a udržitelnosti města Amsterdam a Izraelského úřadu pro plánování, kteří se podělili se o své zkušenosti o správě a využití území. Akce se zúčastnilo přes 50 účastníků z řad zástupců státní správy, Středočeského kraje, Magistrátu hl. m. Prahy, městských částí, developerů, občanských sdružení a odborné veřejnosti.
 

Cílem workshopu bylo:

 • Seznámit aktéry se zprávou OECD o hl. m. Praze, jejími závěry a doporučeními;
 • Zasadit doporučení pro hl. m. Prahu do kontextu světových trendů a zahraničních best practices; a
 • Otevřít diskuzi nad jednotlivými doporučeními.
   

Účastníci se shodli na tom, že:

 • Doporučení OECD jsou trefným popisem současné situace.
 • Největší bariérou je nedostatek vzájemné důvěry mezi aktéry a neschopnost koordinované spolupráce napříč různými úrovněmi správy.
 • Řadu změn může iniciovat pouze státní správa, nicméně určité kroky ke zlepšení situace může podniknout každý z nás.
 • Je potřeba na workshop navázat a dále hledat cesty k realizaci jednotlivých doporučení.
   

Doporučení, která účastníci vnímají, že mohou nejvíce ovlivnit:

 • Zlepšit vztah mezi obyvateli, developery a místní samosprávou
 • Sladit koncepční dokumenty a strategické plány městských částí se Strategickým plánem
   

Workshop byl příležitostí a přispěl k:

 • Nahlédnutí na problémy Prahy očima nezaujatých pozorovatelů ze zahraniční, kteří nabídli Praze příklady možných cest, které se osvědčily v jiných městech;
 • Většímu porozumění mezi zástupci různých zainteresovaných skupin v procesu rozvoje města
 • Zvýšení angažovanosti jednotlivých aktérů a vytvoření poptávky po společném hledáním cest k naplnění doporučení OECD.
Odkaz na report