Přejít na hlavní obsah
Dopady globálních změn a světových mega-trendů představují pro většinu evropských měst, a Praha není výjimkou, nové zásadní výzvy, ale také příležitost rozvinout svůj potenciál zcela novými prostředky. Města jsou nucena hledat nové způsoby, jak maximálně zefektivnit správu svých omezených zdrojů a zároveň stimulovat udržitelný rozvoj. Odpověď nabízí koncept chytrých měst - Smart Cities.

Smart cities klade důraz na posilování komplexity, efektivity a udržitelnosti všech aspektů městského rozvoje a to prostřednictvím ekonomických, sociálních a zejména technologických inovací. Cílem Smart Cities je zmenšování ekologické stopy, posilování konkurenceschopnosti a zároveň maximalizování životní úrovně obyvatel. Etablování systému funkčních vazeb a partnerství mezi klíčovými aktéry města a jejich systematické začlenění do městského rozvoje je hlavním předpokladem pro naplňování principů Smart Cities.

Od roku 2010 se pojem Smart Cities postupně stal součástí evropského odborného i politického diskurzu. V pražském kontextu se tématu od roku 2014 začala věnovat Komise pro rozvoj Smart Cities Rady hl. m. Prahy. Ve spolupráci s Fraunhofer institutem realizoval Institut plánování a rozvoje hl. m. Prahy (dále IPR Praha) studii Morgenstadt City Lab (2015–2016) a podílí se na evropském Smart Cities projektu Triangulum (2015–2020), podporovaného z programu Horizon 2020. Začátkem roku 2016 primátorka Adriana Krnáčová představila sérii tématicky strukturovaných konferencí iniciativu Smart Prague a současně vzniklo webové rozhraní pro přijímání podnětů pro pilotní projekty. Na tuto iniciační fázi je zásadní nyní navázat vypracováním Strategického rámce Smart Cities hl. m. Prahy do roku 2030 (dále Smart Prague) a souběžně realizací prioritních pilotních projektů této agendy.

Morgenstadt: City Lab

Morgenstadt City Lab je projekt německé výzkumné organizace Fraunhofer. Cílem projektu je rozvoj a implementace socio-technických inovací a projektů za účelem zajištění udržitelného rozvoje ve městech. V Praze proběhla důkladná analýza současného stavu, nejen v oblasti rozvoje a správy města, ale i z hlediska energetické udržitelnosti, mobility nebo ICT. Po zhodnocení nedostatků a vytvoření udržitelného profilu města navrhli němečtí výzkumníci řadu konkrétních opatření – od oživení historického centra Prahy využitím moderních technologií, přes změny ve strategickém řízení města, až po konkrétní projekty v oblasti energetické udržitelnosti. 
 

Full report

Dokumenty ke stažení

pdf (2,99 MB) Morgenstadt City Lab Prague - ENG
pdf (2,89 MB) Stručný přehled

Triangulum

Praha se spolu s dalšími pěti evropskými městy stala součástí projektu Triangulum. Uspěla tak ve výzvě Horizontu H2020, nejvýznamnějšího rámcového programu Evropské komise, financujícího vědu, výzkum a inovace. Projekt bude po dobu tří let sledovat transformaci vybraných městských částí v Manchesteru, Eindhovenu a Stavangeru v chytré, environmentálně udržitelné čtvti. Na základě získaných poznatků vyvine Praha vlastní plán transformace konkrétní městské části.