Přejít na hlavní obsah

Nejnovější články

Ilustrační obrázek aktuality

Rohanský ostrov výstava

Víte, kudy dříve tekla řeka Vltava? Že se hned vedle frekventované cyklostezky nachází městská divočina připomínající savanu? A kolik metrů dělí karlínský břeh…
Číst více
Ilustrační obrázek aktuality

Orientační běh po Rohanském ostrově

Propátráte nejen území, kam byste se možná za jiných okolností nevydali, a po cestě se dozvíte i něco málo informací o prostředí, ve kterém se pohybujete.…
Číst více
Ilustrační obrázek aktuality

Komentované prohlídky výstavy Rohanský ostrov

Ilustrační obrázek aktuality

Publikace Rohanský ostrov

Ilustrační obrázek aktuality

Volné pozice na IPR a CAMP

Ilustrační obrázek aktuality

Veřejnost má možnost ovlivnit budoucí podobu terminálu Černý most

Ilustrační obrázek aktuality

Next Landscapes 2021

Nový územní plán pro Prahu

Metropolitní plán

Od 30. let 20. století se prosazovala idea, že je město potřeba rozdělit na zóny práce, bydlení a rekreace, mezi kterými se budou obyvatelé přepravovat zónami dopravy. Brzy ovšem původní čtyři funkce přestaly stačit a v územních plánech se zóny začaly drolit na menší a menší plošky. V současném plánu z roku 1999 jich bylo již přes devadesát druhů. Připravovaný Metropolitní plán chce nyní optiku obrátit a vrátit se k tradičnímu plánování města. Druhým problémem současného plánu je jeho nestabilita: jen mezi lety 2000 a 2012 bylo projednáváno přes 2000 změn územního plánu. Množstvím změn ztratil územní plán na vážnosti a závaznosti. Proto se snaží nový plán nastavit regulativy tak, aby jich bylo méně. Platit by měl začít v roce 2023.

Číst více
Ve městě máme spočítané téměř vše

Územně analytické podklady

Územně analytické podklady (ÚAP) jsou pravidelně aktualizovaným souborem informací o stavu území hl. m. Prahy, které se dělí na jednotlivá témata: Urbanismus, Doprava, Technické vybavení, Využití území, Hygiena prostředí, Ochrana přírody, Ekonomika a další. ÚAP jsou hlavním podkladem pro zpracování územně plánovacích dokumentací, zejména Zásad územního rozvojeÚzemního plánu.

Přejít na web
Data o Praze na jednom místě

Geoportál

Geoportál je základní internetový rozcestník, na kterém najdete všechna data, mapové aplikace a mapové služby týkající se informací o území Prahy. Data jsou poskytována formou Opendat. Geoportál nabízí kromě dat nejen komplexní aplikaci ‚Mapa on-line‘, kde si každý může vyhledat nejrůznější témata jako například počet obyvatel, kvalitu ovzduší, cenovou mapu či cyklotrasy. Součástí jsou i specializované aplikace jako Výkresy územního plánu, digitální technická mapa, historie Prahy, Atlas životního prostředí či Katalog městských částí.

Přejít na web
Přijďte se zeptat, co se v Praze změní

Centrum architektury a městského plánování (CAMP)

CAMP neboli centrum architektury a městského plánování. Jeho hlavním posláním je zlepšit současnou podobu veřejné debaty o rozvoji Prahy a informovat i vzdělávat veřejnost na poli architektury a urbanismu.

Do CAMPu!