Přejít na hlavní obsah
Plánujeme budoucnost Rohanského a Libeňského ostrova.

Na pravém břehu Vltavy v sousedství Karlína a Libně probíhá kromě soukromých investic i několik městských projektů. Nejvýznamnějším z nich je projekt Park Maniny. Povodňový park by si měl zachovat charakter městské divočiny a zároveň dá vzniknout i novému kanálu řeky. Park tak bude plnit funkci protipovodňové ochrany města. Na základě zapojení stakeholderů a veřejnosti IPR Praha připravil vstupní zadání pro zelené 56hektarové území, pro které vznikne Koncepce Rohanského a Libeňského ostrova, jež nastaví dlouhodobý rozvoj území. 

 

FOR ENGLISH VERSION CLICK HERE!

 

Bližší informace

Soutěžní dialog

Koncepce i studie parku vzniknou během mezinárodního řízení se soutěžním dialogem, do kterého zájemci mohli podávat své žádosti o účast do května 2022. Progresivní formát výběrového řízení, do nějž jsou po celou dobu zapojeni krajináři, architekti, vodohospodáři, místní aktéři i zástupci města v čilé diskuzi, je tedy zahájen. V červenci 2022 proběhlo dvoudenní zasedání komise, která z přihlášených týmů vybrala čtyři, jež budou v soutěžním dialogu pokračovat. Jejich jména budou oznámena do konce léta. Ve čtvrtek 29. září pak v CAMPu proběhne veřejná úvodní konference s představením týmů za jejich osobní účasti. Budeme vás včas informovat o možnosti rezervace míst na akci. 

 

Více informací o vyhlášení soutěžního dialogu najdete zde.

 

Co se má stát a proč? Co se změní?

Co se má stát?

 • Mezi cyklostezkou a řekou vznikne nový záplavový park přírodního charakteru – Park Maniny, který posílí protipovodňovou ochranu města vytvořením nového kanálu a snížením úrovně terénu.
 • Během mezinárodního soutěžního dialogu vznikne krajinářská studie Parku Maniny a Koncepce Rohanského a Libeňského ostrova – plán rozvoje území na desítky let, který zajistí propojení města a člověka s řekou, zvýšení biodiverzity, podporu místních komunit, rozšíření nabídky volnočasových aktivit atp.
 • Na rekonstrukci historického Libeňského mostu naváže stavba inundačního mostu, který je dalším protipovodňovým opatřením v území, navíc s novým bezbariérovým přístupem do Parku Maniny.
O projektu

Projekt v bodech

Harmonogram

Zahájení: 2020
Dokončení: 2023

Kolik to bude stát?

n/a

Kdo to bude dělat?

n/a

Úloha IPR

Organizátor  a zpracovatel soutěžního dialogu

Forma

Mezinárodní soutěžní dialog 
Koncepce
Krajinářská studie

Kontakty

V případě dotazů k projektu: MgA. Dominika Antonie Pfister, pfister@ipr.praha.eu, +420 737 383 598, koordinátorka komunikace projektu

Pro média: Mgr. Marek Vácha, vacha@ipr.praha.eu, +420 723 444 291, tiskový mluvčí

 

Detailnější popis projektu

Historie

 • Rohanský ostrov byl kdysi vltavským ostrovem, dnes je tato část Karlína ostrovem jen podle názvu. Jméno Rohanský nese po jednom ze svých vlastníků – Josefu Rohanovi, měšťanu a tesaři, který byl jeho majitelem po roce 1850.
 • Někdejší ostrov vznikl z povodňových nánosů. Největší rozsah ostrova byl od Těšnova až po dnešní Šaldovu ulici.
 • Kolem roku 1900 byl na západním konci spojen s ostrovem Jerusalemským. Ve dvacátých letech 20. století byl při rozsáhlé regulaci vltavského koryta sloučen s Libeňským ostrovem. Oba tehdejší ostrovy byly zároveň spojeny s karlínským pobřežím a s územím Manin. Rameno řeky, na němž byl dříve provozován karlínský přístav, bylo zasypáno v padesátých letech 20. století.
 • Rohanský ostrov nekvetl do krásy. Dlouhá léta byl v podstatě černou skládkou, periferií uprostřed města. V době výstavby metra sloužil jako úložiště materiálu z výkopů. V roce 1999 byly zahájeny rozsáhlé úklidové práce před plánovanou revitalizací oblasti.
 • Další údaje o území si můžete přečíst v historicko-přírodovědné rešerši Rohanský ostrov, sepsané kolektivem autorů v čele s historičkou umění Radoslavou Schmelzovou.
 • Rozsáhlé informace o území obsahuje také dokument Analýza krajiny - Rohanský ostrov, která vznikla ve spolupráci s Šmídová Landscape Architects


 

Další informace

Podrobné informace o projektu

Pořízení Koncepce Rohanského a Libeňského ostrova a krajinářské studie Parku Maniny proběhne v několika krocích. Multidisciplinární projektový tým IPR se zapojením všech klíčových stakeholderů a místních aktérů připravuje vstupní zadání, které bude dále rozvíjeno během soutěžního dialogu. IPR zajišťuje organizaci a odbornou garanci celého procesu včetně výsledné Koncepce, podle které bude území postupně rozvíjeno.

Ke stažení:

Řešené území Parku Maniny a Koncepce Rohanského a Libeňského ostrova 

Souhrnná analýza Rohanského ostrova


Podívejte se na video o Rohanském ostrově, kde se se dozvíte o plánech do budoucna, ale poznáte i místní spolky a komunity. Věděli jste třeba, že je v Libni nejstarší zahrádkářská kolonie v Praze? Nebo že Maniny mají název od toho, že řeka tekla, kudy se jí zamanulo?

 

Číst více Zobrazit méně

Institut plánování a rozvoje hl. m. Prahy a Magistrát hlavního města Prahy vypsali 7. dubna 2022 výběrové řízení formou řízení se soutěžím dialogem. Hledá se multidisciplinární tým složený z krajinářských architektů, architektů či urbanistů a vodohospodářských inženýrů, který zpracuje projekt Parku Maniny a Koncepci Rohanského ostrova a Libeňského ostrova. Cílem projektu je připravit Koncepci, tedy plán strategického rozvoje na příští desítky let, a především v detailu krajinářské studie zpracovat projekt povodňového Parku Maniny, jenž přiblíží člověka řece a bude plnit protipovodňovou funkci. 

 

Kdo se může do soutěžního dialogu přihlásit

Do výběrového řízení, které bude probíhat formou řízení se soutěžním dialogem, se mohou přihlásit multidisciplinární týmy v minimálním složení krajinářský architekt, architekt či urbanista a vodohospodář. Tým musí mít alespoň jednoho člena, který disponuje autorizací ČKA nebo ČKAIT. Do řízení se soutěžním dialogem se mohou zájemci přihlásit od pátku  7. dubna do pátku 20. května 2022 do 14.00 hodin prostřednictvím nástroje Tender Arena. Vybírat se budou 4 týmy na základě jejich profesního přístupu k zásadním tématům, které se týkají Rohanského a Libeňského ostrova, jako jsou udržitelnost, urbanismus, krajinářská architektura a další. Cílem Prahy je získat dlouhodobého partnera pro rozvoj území i nastavení jeho managementu. Týmy bude vybírat jedenáctičlenná komise složená z 5 závislých a 6 nezávislých odborníků různých profesí, zahraniční zástupce reprezentují environmentální vědec Fabio Masi či krajinářská architektka Antje Stokman. Přizváni jsou také externí experti na sociální otázky, gentrifikaci, biodiverzitu, vodohospodářství a další obory. Předpokládaná cena výsledné zakázky je přes 45 milionů korun, částka bude upřesněna během soutěžního dialogu. Zakázka bude nejen obsahovat dopracování studie a koncepce, ale hlavně vypracování projektové dokumentace potřebné pro dokončení Parku Maniny. Řízení se soutěžním dialogem bude trvat přibližně 14 měsíců, jeho vítěz bude znám v červnu 2023. Úvodní konference, která bude přístupná také široké veřejnosti, a workshop proběhnou v září letošního roku.

 

Co je soutěžní dialog

Výběrové řízení bude probíhat formou zadávacího řízení se soutěžním dialogem. Proces je oproti klasické soutěži o návrh výrazně flexibilnější a není anonymní. Hlavní výhodou soutěžního dialogu je možnost postupně rozvíjet zadání tak, jak se vyvíjí návrhy a názory všech zúčastněných. Základem soutěžního dialogu je společná debata všech zúčastněných stran – krajinářů, architektů, politiků, vodohospodářských inženýrů, správců i důležitých místních aktérů, která slouží jako prostředek ke komplexnímu pochopení místa, jeho kvalit i problémů a poznání požadavků všech zúčastněných stran a odborností v jejich kontextu, a tím jejich lepší pochopení. V rámci soutěžního dialogu vzniká pod rukama multioborových týmů několik návrhů paralelně, návrhy jsou průběžně prezentovány, a všichni aktéři se tak mají možnost vyjádřit ve všech fázích navrhování (od konceptu až po finální návrh).

Park Maniny – projekt nového ramene řeky

 • Na místě postupně vznikne odkopáním několika metrů zeminy navezené za poslední desítky let nový průtočný kanál. Nové rameno řeky je dlouhodobě zanesené v Územním plánu hl. m. Prahy a je součástí protipovodňové ochrany Prahy.
 • Cílem stavby je snížit při povodních hladinu Vltavy v centru města a hlavně rychlost proudu. V návaznosti na náročné terénní úpravy bude prostor Rohanského ostrova mezi stávající cyklostezkou, která slouží jako protipovodňová hráz, a korytem Vltavy upraven pro rekreaci.
 • Konkrétně se jedná o Stavbu č. 4679 Maniny – PPO, snížení nivelity Karlín, který investuje Odbor investic Magistrátu hl. m. Prahy (INV MHMP) a který je rozdělen na tři etapy. Etapa 1 a 2, při kterých dochází k vykopání dvou tůní (do hloubky až 8 m) a celkovému snížení nivelity v jejich okolí, mají již několik let stavební povolení.
 • Zahájení stavby prvních dvou etap by mělo proběhnout v roce 2022. Realizace může trvat 2–5 let v závislosti na finančních prostředcích.
 • Zásadní je etapa 3, při které dojde k dalšímu snížení terénu a ke spojení obou tůní v kanál. To teprve zajistí zpomalení proudu řeky během povodní.
 • Aby byl výsledný park co nejlepší kvality a jeho standard odpovídal současným i budoucím požadavkům, bylo vzhledem ke stáří projektu Parku Maniny dohodnuto s investory Odborem investic MHMP a Odborem ochrany prostředí MHMP, že dojde přepracování projektu parku a realizovat se bude návrh, který vzejde z mezinárodního soutěžního dialogu.
 • KE STAŽENÍ:

Stakeholdeři v území

 • Prohlédněte si mapu stakeholderů Rohanského a Libeňského ostrova.
 • Patříte-li mezi místní aktéry a chcete se zapojit do plánování Rohanského ostrova, nebo být alespoň pravidelně informováni, dejte nám o sobě vědět na pfister@ipr.praha.eu.

Související projekty

Libeňské soumostí

 • Investorem stavby Libeňského soumostí je Technická správa komunikací hl. m. Prahy, politickým garantem je náměstek primátora pro dopravu Adam Scheinherr.
 • Hlavními architekty jsou Petr Tej (architektonicko-konstrukční návrh mostů) a Tomáš Cach (dopravně-urbanistické řešení)
 • Studie představuje komplexní urbanisticko-architektonický návrh řešení Libeňského soumostí a přilehlého okolí. Základním předpokladem návrhu je zachování historických Janákových obloukových konstrukcí – obloukového mostu přes Vltavu a stávajícího obloukového mostu přes zaniklé východní rameno řeky Vltavy.
 • Obloukové mosty jsou propojeny nově navrženými trámovými konstrukcemi navazujícími tvarově na původní, ve skicách dochovaný Janákův návrh předpolí obloukových mostů. Trámové konstrukce tvoří předpolí obou obloukových mostů, inundační most nad Rohanským ostrovem a mosty přes Štorchovu a Voctářovu ulici.
 • Souběžné s inundačním mostem jsou navrženy široké rampy pro pěší a cyklisty na Rohanský ostrov.
 • Dále je zachován stávající klenbový most ve středu soumostí pro průjezd cyklotrasy A2.
 • Všechny prostory v mostních opěrách u historických obloukových mostů i u nových trámových konstrukcí jsou navrženy jako prostory pro občanskou vybavenost (kavárny, obchody, služby atd.).
 • Detailně je navrženo využití prostoru pod obloukovým mostem přes zaniklé rameno řeky Vltavy (piazzetta, skatepark, stage, ledová plocha) včetně přístupových schodišť.
 • Součástí studie je kompletní návrh západní části ulice Štorchova (severně od Libeňského soumostí), ploch a povrchů pod soumostím a několik stromořadí v rámci řešených veřejných prostranství.

Rohan City

 • Rohan City je bytové a administrativní centrum na území Karlína a předpolí Libeňského mostu o rozloze 200 000 m2 rozkládající se mezi ulicí Rohanské nábřeží a cyklostezkou.
 • Jedná se o největší soukromou investici v místě, jejím investorem je na základě vítězství v otevřené urbanistické soutěži Sekyra Group, který předložil studii od ateliéru Pavel Hnilička Architekti.
 • Zástupci IPR jsou s developerem v pravidelném kontaktu a zajišťují koordinaci projektu tak, aby byl v souladu s celkovou vizí Rohanského ostrova.
 • Důraz je kladen především na propojení nové i původní zástavby s okolní krajinou a navázání území na projekt Rohanského ostrova.
 • Revitalizace území Rohan City je celkově rozdělena do pěti etap. V první fázi Sekyra Group v lokalitě naproti karlínské Invalidovně vybuduje dva bytové domy, jež nabídnou 220 bytů. Doplní je 30 000 m² administrativních ploch ve dvou kancelářských budovách navržených architekty Evou Jiřičnou a Jakubem Ciglerem.
 • Architektonická soutěž na druhou etapu, z níž vyšli vítězně architekti Schindler Seko a dále Atelier bod, Loxia, Qarta Architektura a A.D.N.S. Production, řešila i možné začlenění budoucího Rohanského mostu, který by měl propojit oblast Karlína s Holešovicemi v Praze 7, s nímž se počítá jako s dalším významným městotvorným prvkem v rozvoji širšího centra Prahy.
 • Poslední fáze by podle dnešních plánů měla být dokončena v horizontu 12 až 15 let, tedy do roku 2035. Bydlení a práci tu najde v součtu na 11 000 lidí. Celkový objem investice do Rohan City pravděpodobně přesáhne 15 miliard Kč.
 • Výstavba byla zahájena na podzim 2021
 • KE STAŽENÍ:
Výsledky participace

Zapojení veřejnosti

Budoucí podoba Rohanského ostrova se řeší ve spolupráci s místními subjekty i veřejností. Záměrem je nejen vytvořit společenskou shodu o rozvoji území, ale také posilovat vztah k němu a informovat.

I přes pandemická opatření proběhla v uplynulých měsících řada participačních aktivit. Zčásti online, zčásti fyzicky jsme se potkali s místními obyvateli, uživateli území a stakeholdery. Informační kontejner nám umožnil setkat se s co nejširší veřejností, představit plánovanou revitalizaci oblasti, a především získat důležitou zpětnou vazbu a rozličné názory. Kromě kontejneru jsme připravili dotazník, který byl k dispozici po dva měsíce online i fyzicky. Získali jsme na 500 odpovědí, se čtyřicítkou stakeholderů jsme se potkali během dvou online workshopů. Ve skupinách jsme intenzivně diskutovali o stávající podobě Rohanského a Libeňského ostrova, pozitivech a negativech území a příležitostech do budoucna. Nasbíraná data jsme pečlivě zpracovali a nyní si výstupy našich participační aktivit můžete přečíst v jednotlivých výstupech.

Prohlížení si můžete zpestřit studiem mapy všech podnětů z dotazníku či prohlížením mapy klíčových aktérů.

 

Souhrnná zpráva o zapojení veřejnosti

 

Koncepce Rohanského a Libeňského ostrova – Shrnutí zapojení veřejnosti

01 Celé území Rohanského a Libeňského ostrova – Očima veřejnosti a klíčových aktérů

02 Lokality Rohanského a Libeňského ostrova – Očima veřejnosti a klíčových aktérů

03 Zapojení klíčových aktérů – Hledání vize rozvoje území

04 Uživatelé Rohanského a Libeňského ostrova – Rozhovory v terénu

05 Přítomnost a budoucnost Rohanského a Libeňského ostrova – Očima dětí a mládeže

06 Rohanský a Libeňský ostrov – A lidé bez střechy

Novinky z projektu Rohanského ostrova a okolí

ANALÝZA KRAJINY - ROHANSKÝ OSTROV

 

Ve spolupráci s ateliérem Šmídová Landscape Architects vznikla publikace Analýza Krajiny Rohanského ostrova. Dokument shrnuje historický vývoj území, současný stav včetně rozsáhlé dokumentace či například rozbor území z pohledu klimatického, geologického nebo biotického. V analýze, která vznikla jako podklad pro právě probíhající soutěžní dialog, najdete také zhodnocení jednotlivých lokalit, informace k současným i plánovaným veřejným prostranstvím. Dokument se také dotýká širšího území spjatého s lokalitou jako Bubenské nádraží, ostrov Štvanice, Vltavská filharmonie atd. V neposlední řadě si můžete přečíst krajinářské zhodnocení či souhrn doporučení, jak s územím Rohanského a Libeňského ostrova do budoucna nakládat.

 

4 SOUTĚŽNÍ TÝMY VYBRÁNY DO SOUTĚŽNÍHO DIALOGU

 

Na základě dvoudenního hodnocení komise, které proběhlo 12. a 13. července 2022, byly vybrány 4 soutěžní týmy, které budou dále pokračovat v soutěžním dialogu. V současné době probíhá zpracování veškeré dokumentace, během léta zveřejníme výsledky a jména postupujících týmů. Děkujeme za účast všem přihlášeným!

REKONSTRUKCI LIBEŇSKÉHO MOSTU UŽ NIC NEBRÁNÍ

 

TSK v úterý 18. ledna 2022 podepsala smlouvu na rekonstrukci Libeňského soumostí. Přípravné stavební práce začnou již letos, přičemž hlavní stavební výkony budou realizovány v průběhu roku 2024.

Základní organizační zajištění projektu

Politický garant projektu

Petr Hlaváček, náměstek primátora pro územní rozvoj
Jana Plamínková, náměstkyně primátora pro životní prostředí


Manažerka projektu

Rozálie Kašparová, architektka, Kancelář veřejného prostoru, Sekce detailu města IPR


Gestor projektu

Kristina Ullmannová, architektka, ředitel Sekce detailu města IPR

Investoři v území

Kanál a terénní úpravy – Odbor investic Magistrátu hl. m. Prahy
Park – Odbor ochrany prostředí Magistrátu hl. m. Prahy

Správci území MHMP

Budoucí Park Maniny – Odbor ochrany prostředí Magistrátu hl. m. Prahy
Velké množství dílčích správců – kulturní činitelé, firmy, spolky, jednotlivci atp.

Aktuality Rohanský ostrov

Ilustrační obrázek aktuality

Rohanský ostrov: komentovaná prohlídka betonárky

Číst více
Ilustrační obrázek aktuality

Praha vyhlašuje mezinárodní soutěžní dialog pro podobu Rohanského a Libeňského ostrova, v meandru řeky má vzniknout nový přírodní Park Maniny. Přihlaste se!

Číst více
Ilustrační obrázek aktuality

Zveme Vás na přednášku Rohanský ostrov Vaším pohledem

Číst více
Ilustrační obrázek aktuality

Praha chystá mezinárodní soutěžní dialog, v pražském meandru má vzniknout nový přírodní park

Číst více
Ilustrační obrázek aktuality

Komentované prohlídky výstavy Rohanský ostrov

Číst více
Ilustrační obrázek aktuality

Orientační běh po Rohanském ostrově

Číst více
Ilustrační obrázek aktuality

Výstava Rohanský ostrov

Číst více
Ilustrační obrázek aktuality

12/2020 Praha zítra: Rohanský ostrov

Číst více
Ilustrační obrázek aktuality

Od 12/2020 Pravidelný newsletter

Číst více
Ilustrační obrázek aktuality

11/2020 Rohan City

Číst více
Ilustrační obrázek aktuality

09/2020 Libeňské soumostí

Číst více
Ilustrační obrázek aktuality

04/2020–12/2020 Bio-dendrologický výzkum

Číst více
Ilustrační obrázek aktuality

Od 06/2020 Úvodní setkání s místními aktéry

Číst více
Ilustrační obrázek aktuality

06/2020 Sčítání chodců a cyklistů na území

Číst více
Ilustrační obrázek aktuality

Publikace Rohanský ostrov

Číst více
Ilustrační obrázek aktuality

Zahrádkaření a rybaření na Libeňském ostrově

Číst více