Přejít na hlavní obsah

Mám dotaz

METROPOLITNÍ PLÁN

Chcete vědět, jak byly zohledněny vaše připomínky?

Na konci letošního roku bude zveřejněná upravená verze návrhu Metropolitního plánu. 


Zajímá vás, kdy začne platit nový Metropolitní plán?

Podle současných předpokladů v roce 2023. 


Nestihli jste se vyjádřit k Metropolitnímu plánu v prvním kole připomínek?

Nevadí, na jaře roku 2022 bude ještě druhé kolo veřejného projednání.

KONKRÉTNÍ ÚZEMÍ / PARCELA

Máte otázku, která se týká konkrétního území, či parcely? 
Kontaktujte garanta území, které vás zajímá. Kontakty na jednotlivé garanty najdete na tomto odkazu.

PRAŽSKÉ STAVEBNÍ PŘEDPISY

Máte dotaz spojený s Pražskými stavebními předpisy? 
Kontaktujte Odbor stavebního řádu pražského magistrátu.

ÚZEMNÍ PLÁN

Potřebujete vypočítat koeficienty, či se zeptat na změnu v územním plánu? 
Kontaktujte vedoucí Kanceláře změn územního plánu Kateřinu Szentesiovou: szentesiova@ipr.praha.eu, 737 031 633


Zajímají vás staré výkresy územního plánu?

Kontaktujte vedoucí Kanceláře Archivu a spisové služby Martinu Koukalovou: koukalova@ipr.praha.eu, 605 561 754 

PRAŽSKÝ MOBILIÁŘ

Máte zájem o některý z kousků pražského mobiliáře? 

Mobiliář je možné získat prostřednictvím podlicenční smlouvy. Jedná se výrobní dokumentaci jednotlivých prvků mobiliáře, o které je možné si zažádat na Odboru hospodařeno s majetkem MHMP. Výdej podlicencí je bezplatný pro městské subjekty a se stanoveným poplatkem pro soukromé subjekty. Klíčové je vždy podložení žádosti o podlicenci vybraným projektem. 

V případě vašeho zájmu kontaktujte Renátu Šimková (renata.simkova@praha.eu ), či Jana Recmana (recman@praha.eu) z pražského magistrátu, kteří mají mobiliář na starosti.

PRAŽSKÉ ŽIDLE A STOLKY

Pokud máte zájem vypůjčit si Pražské židle a stolky, kontaktujte Alexandru F. Lipovskou na e-mailu lipovska@ipr.praha.eu nebo na telefonu +420 720 422 086.

DATA

OPENDATA
Celoměstský portál pro otevřená data hlavního města Prahy.  - https://opendata.praha.eu

GEOPORTÁL
Geoportál je základní internetový rozcestník pro prohlížení map a získávání informací o území Prahy. Geoportál nabízí velké množství map a aplikací jako je výkres platného územního plánu, ale i cyklotras.
https://www.geoportalpraha.cz

ÚZEMNĚ ANALYTICKÉ PODKLADY
ÚAP jsou pravidelně aktualizovaným souborem informací o stavu území hl. m. Prahy, které se dělí na jednotlivá témata: Urbanismus, Doprava, Technické vybavení, Využití území, Hygiena prostředí, Ochrana přírody, Ekonomika a další.
https://uap.iprpraha.cz/#/
 

Nenašli jste zde odpověď na otázku, která vás zajímá?

Kontaktujte Zdeňku Valečkovou z Kanceláře komunikace valeckova@ipr.praha.eu, 734 110 936