Přejít na hlavní obsah
Ulice, parky a náměstí tvoří nedílnou součást každého města. Jejich kvalitu ale v Praze po léta nikdo neřešil.

V minulosti se často stávalo, že kvalita veřejných prostranství byla na úkor dopravní a technické infrastruktury. Ve městě potom například vznikaly úzké chodníky, bariéry nebo zbytečně široké pruhy pro auta. IPR se snaží tento pohled změnit a přizpůsobit město více lidem a jejich potřebám. Kvalita veřejných prostranství jde totiž ruku v ruce s kvalitou a spokojeností života obyvatel.

Rozvoj konkrétních lokalit

Jaké projekty aktuálně řešíme v okolí vašeho bydliště? Jak bude vypadat Praha v budoucnosti? Kde se bude stavět? Která území se promění? 

Podívejte se zde

Manuál tvorby veřejných prostranství

Vytvořili jsme kuchařku, která říká, jak se veřejný prostor vytváří, aby byl příjemný opravdu pro všechny. Manuál tvorby veřejných prostranství je závazný pro městské organizace a doporučující pro všechny ostatní, kdo veřejný prostor fyzicky vytváří.

chci vědět víc

Jakým tématům ve veřejném prostoru se dále věnujeme?

Pražské břehy, povrchy nebo hřbitovy jsou jen některé z nich.

Další koncepční dokumenty města