Přejít na hlavní obsah
Chceme vytvářet čtvrti jako Vinohrady nebo Dejvice, nikoli pouze sídliště.

Praha využívá svého historického práva na vlastní stavební předpisy a v roce 2014 přišla se zásadní změnou v jejich pojetí spolu s návratem k tradičním hodnotám, na nichž je Praha založena, jako jsou například bloková zástavba nebo tradiční ulice se stromořadím. V roce 2024 vznikly nové městské stavební předpisy, které zaručují kontinuitu s dřívějším zněním Pražských stavebních předpisů a zároveň se přizpůsobují novému znění stavebního zákona. Více informací níže:

Praha schválila návrh nových stavebních předpisŮaktuální znění pražských stavebních předpisů (2024)

 

 

Máte dotaz nebo zájem o Pražské stavební předpisy?

Dotazy

V případě jakýchkoli dotazů se prosím obracejte na kolegy a kolegyně z magistrátního oddělení stavebního řádu.

Publikace

Kniha Pražské stavební předpisy (2018) je již delší dobu rozebrána a dotisk neaktuálního znění nebude. 

V červnu 2024 byly schváleny nové městské stavební předpisy. Kniha aktuálních PSP bude pravděpodobně vydaná v roce 2025.

aktuální znění pražských stavebních předpisů (2024)
Původní dokument – Pražské stavební předpisy s aktualizovaným odůvodněním (2022) – PDF (34,3 MB)

Často kladené dotazy

Stále v tom nemáte jasno? Je pochopitelné, že se s novou vyhláškou objevilo množství dotazů. Pokud nějaký máte i vy, podívejte se na shrnutí těch nejčastějších otázek a odpovědí:

FAQ

Parkování

V souvislosti s původním zněním Pražských stavebních předpisů byly zveřejněny následující prostorové informace s vazbou na některá ustanovení PSP: Zóny města – parkovací stání (vymezení dle přílohy č. 3 k §32, Kapacity parkování – mapa zón města pro účely stanovení počtu parkovacích stání). Ke stažení v plném rozlišení zde.

Informační podpora (nejen) pro stavební úřady

Dalším souborem jsou údaje, které vytvářejí informační podporu pro územní rozhodování zejména stavebním úřadům, ale i dalším subjektům participujícím na územním rozvoji hl. m. Prahy. Tato data byla zpracována v rámci přípravy Územněanalytických podkladů 2014.

Výšky obvodových linií staveb

Zde jsou údaje o výškách linií tvořících obvod objektů (viditelné od měřítka 1 : 10 000).
 

Podklady pro přípravu Pražských stavebních předpisů

V rámci příprav Pražských stavebních předpisů IPR Praha provedl detailní analýzu dosavadního předpisu, stejně jako rešerše stavebních předpisů ve vyspělých státech západní Evropy. Materiály, které sloužily jako podklad při přípravě, jsou k dispozici zde.