Přejít na hlavní obsah
Chceme vytvářet čtvrti jako Vinohrady nebo Dejvice, nikoli pouze sídliště.

Praha využívá svého historického práva na vlastní stavební předpisy a v roce 2014 přišla se zásadní změnou v jejich pojetí spolu s návratem k tradičním hodnotám, na nichž je Praha založena, jako jsou například bloková zástavba nebo tradiční ulice se stromořadím.

Máte dotaz nebo zájem o Pražské stavební předpisy?

Pražské stavební předpisy si můžete koupit v knižní podobě v CAMPu nebo PageFive, případně je možné dokument stáhnout na odkazu níže. V případě jakýchkoli dotazů k dokumentu nebo zájmu o placený seminář pro odbornou veřejnost se prosím obracejte na kolegy a kolegyně z magistrátního oddělení stavebního řádu.

Pražské stavební předpisy s aktualizovaným odůvodněním (2018) – PDF (30,6 MB)

Často kladené dotazy

Stále v tom nemáte jasno? Je pochopitelné, že se s novou vyhláškou objevilo množství dotazů. Pokud nějaký máte i vy, podívejte se na shrnutí těch nejčastějších otázek a odpovědí:

FAQ

Parkování

V souvislosti s původním zněním Pražských stavebních předpisů byly zveřejněny následující prostorové informace s vazbou na některá ustanovení PSP: Zóny města – parkovací stání (vymezení dle přílohy č. 3 k §32, Kapacity parkování – mapa zón města pro účely stanovení počtu parkovacích stání). Ke stažení v plném rozlišení zde.

Informační podpora (nejen) pro stavební úřady

Dalším souborem jsou údaje, které vytvářejí informační podporu pro územní rozhodování zejména stavebním úřadům, ale i dalším subjektům participujícím na územním rozvoji hl. m. Prahy. Tato data byla zpracována v rámci přípravy Územněanalytických podkladů 2014.

Výšky obvodových linií staveb

Zde jsou údaje o výškách linií tvořících obvod objektů (viditelné od měřítka 1 : 10 000).
 

Podklady pro přípravu Pražských stavebních předpisů

V rámci příprav Pražských stavebních předpisů IPR Praha provedl detailní analýzu dosavadního předpisu, stejně jako rešerše stavebních předpisů ve vyspělých státech západní Evropy. Materiály, které sloužily jako podklad při přípravě, jsou k dispozici zde.

Aktuální novela Pražských stavebních předpisů

Aby pražské stavební předpisy i nadále byly moderním a progresivním dokumentem, je třeba je průběžně novelizovat.

Zde jsou k dispozici podrobnější podklady k projednání novelizace přílohy č. 3 Pražských stavebních předpisů (usnesení RHMP č. 2747 ze 17. 10. 2022).