Přejít na hlavní obsah
Plánujeme, kde se v Praze bude bydlet, kde pracovat, kde vznikne park, jak budou vypadat náměstí, kudy povedou ulice, silnice, koleje nebo třeba potrubí.

Jsme hlavním koncepčním pracovištěm Prahy v oblasti architektury, urbanismu, rozvoje, tvorby a správy města. Do plánování zapojujeme veřejnost, abychom nepřišli o lokální znalost. Jak se Praha promění, pak představujeme v CAMPu, tak nás přijďte navštívit. Naším cílem je, aby se Praha rozvíjela a byla díky tomu zdravějším, konkurenceschopnějším, silnějším a bohatším městem. A aby se nám v ní všem žilo lépe.

Jakým tématům se věnujeme?

Co děláme?

Zastupujeme hl. m. Prahu v územním řízení

Jsme příspěvková organizace zřízená hl. m. Prahou, zpracováváme strategické, urbanistické a územně rozvojové dokumenty. Jsme odborný poradce v otázkách městského plánování a zastupujeme hl. m. Prahu v územních řízeních.

Vytváříme klíčové městské dokumenty 

Vznikají u nás dokumenty, které navrhují budoucí rozvoj Prahy od detailů, jako je rekonstrukce ulice, až po nový územní plán (Metropolitní plán), který řeší, jak se Praha bude vyvíjet v příštích dvaceti letech.

Sbíráme data o městě

Sbíráme a vytváříme velmi přesná data o Praze, která jsou důležitým podkladem jak pro nás, tak pro další městské instituce, městské části, studenty nebo třeba vývojáře.

Zpracováváme studie a analýzy

Na základě dat a znalosti města vytváříme plány, studie a analýzy, které se zabývají dopravou, technickou infrastrukturou, krajinou, ekonomikou, veřejným prostorem, bydlením a obyvateli města.

Zřizovací listina
Organizační schéma
Diskutujeme s veřejností

CAMP

Jsme instituce otevřená diskuzi s obyvateli o jejich městě. Vše, co děláme, se snažíme intenzivně vysvětlovat a veřejně prezentovat. Jsme otevřená instituce. Kdo má zájem, může se o Praze a jejích plánech dozvědět opravdu mnoho. Chtěli jsme, aby existovalo fyzické místo na mapě Prahy, kam můžete přijít a zeptat se, co se ve městě změní. A tak jsme ho vytvořili přímo u nás – CAMP (Centrum architektury a městského plánování).

Do CAMPu!

S kým spolupracujeme?

Připravujeme odborné podklady pro ty, kdo rozhodují o tom, co se ve městě změní. Spolupracujeme s celou řadou organizací.

Kdo rozhoduje, co se ve městě změní?
Kdo se spolu s námi také stará o město?