Přejít na hlavní obsah
Plánujeme, kde v Praze budeme bydlet, kde pracovat, kde vznikne park, jak budou vypadat náměstí, kudy povedou ulice, silnice, koleje nebo třeba potrubí.

Jsme hlavním koncepčním pracovištěm Prahy v oblasti architektury, urbanismu, rozvoje, tvorby a správy města. Do plánování zapojujeme veřejnost, abychom nepřišli o lokální znalost. Jak se Praha promění, pak představujeme v CAMPu, tak nás přijďte navštívit. Naším cílem je, aby se Praha rozvíjela a byla díky tomu zdravějším, konkurenceschopnějším, silnějším a bohatším městem. A aby se nám v ní všem žilo lépe.

Co děláme?

Zastupujeme hl. m. Prahu v územním řízení

Jsme příspěvková organizace zřízená hl. m. Prahou, zpracováváme strategické, urbanistické a územně rozvojové dokumenty. Jsme odborný poradce v otázkách městského plánování a zastupujeme hl. m. Prahu v územních řízeních.

Vytváříme Klíčové městské dokumenty 

Vznikají u nás dokumenty, které navrhují budoucí rozvoj Prahy od detailů, jako je rekonstrukce ulice, až po např. nový územní plán (Metropolitní plán), který řeší, jak se Praha bude rozvíjet v příštích 20 letech.

Sbíráme data o městě

Sbíráme a vytváříme velmi přesná data o Praze, která jsou důležitým podkladem jak pro nás, tak pro další městské instituce, městské části, studenty nebo třeba vývojáře.

Zpracováváme Studie a analýzy

Na základě dat a znalosti města vytváříme plány, studie a analýzy, které se zabývají dopravou, technickou infrastrukturou, krajinou, ekonomikou, veřejným prostorem, bydlením a obyvateli města.

Zřizovací listina

Jaká je naše role?

Připravujeme odborné podklady pro ty, kdo rozhodují o tom, co se ve městě změní:

Kdo rozhoduje, co se ve městě změní?
Kdo se všechno stará o město?

Jsme instituce otevřená diskuzi s obyvateli o jejich městě

Vše, co děláme, se snažíme intenzivně vysvětlovat. Jsme otevřená instituce. Kdo má zájem, může se o Praze a jejích plánech dozvědět opravdu mnoho. Chtěli jsme, aby existovalo fyzické místo na mapě Prahy, kam můžete přijít a zeptat se, co se ve městě změní. A tak jsme ho vytvořili přímo u nás v přízemí – CAMP - Centrum architektury a městského plánování.

Do CAMPu!