Přejít na hlavní obsah
Ve městě máme spočítané téměř vše.

Územně analytické podklady hlavního města Prahy (ÚAP) jsou aktuálním popisem města, na kterém lze sledovat jeho postupný vývoj. Slouží jako zdroj při plánování rozvoje území, včetně přípravy územního plánu města a dalších dokumentací. Pojmenovávají významné hodnoty města, limity i možnosti jeho dalšího rozvoje. Kromě prostorových vztahů zohledňují také ekonomické, sociálnědemografické a kulturní aspekty nebo úroveň životního prostředí. To vše totiž se změnami ve městě úzce souvisí.

1335084
obyvatel trvale žijících v Praze
827
existujících pražských parků
3545 km
vodovodních cest v Praze
956300
pracovních míst
46%
obyvatel používá veřejnou dopravu při dojížďce

Prohlédněte si ÚAP 2020

ÚAP jsou natolik rozsáhlým dokumentem plným dat a grafů, že jsme se rozhodli pro ně vytvořit samostatné webové stránky:

uap.iprpraha.cz (ÚAP 2020)