Přejít na hlavní obsah
Dopravní infrastruktura tvoří základ každého dopravního systému, jenž je nosným prvkem společnosti pro pohyb osob a zboží mezi zdroji a cíli. Proto je nezbytné dopravní chování a všechny druhy dopravy monitorovat a kvalitně analyzovat a výsledků účinně využít připlánování tak, aby dopady dopravy neutlačovaly ostatní důležité složky města, například zeleň, veřejný prostor nebo život obyvatel.

S ohledem na klimatickou změnu a vývoj společnosti je také nutné vývoj dopravy neustále upravovat. IPR se proto zaměřuje zejména na dostupnost a kvalitu městské hromadné dopravy a další alternativní způsoby přepravy po městě. Podobně jako ostatní evropská města se i v Praze počítá s postupným úbytkem osobních aut. Na IPRu se proto snažíme na tuto dlouhou a pozvolnou změnu vytvořit dostatečně dobré a kvalitní podmínky.

Stránka se průběžně aktualizuje. Dokumenty, strategie pro oblast dopravy a informace o dopravním modelu budou doplněny co nejdříve.

Analýzy

Dopravní chování

Jaké faktory mají největší vliv na využívání jednotlivých druhů dopravy? Je to výše výdělku, vzdělání, postavení nebo typ domácnosti, v níž dané osoby žijí? Jakou roli hraje suburbanizace? A na čem závisí rozvinutost veřejné dopravy? Analýzy zkoumají dopravní chování obyvatel v Praze a Středočeském kraji a matematicky porovnávají vzorek celkem 86 evropských měst, včetně Prahy. 

 

DOPRAVNÍ CHOVÁNÍ V PRAZE A STŘEDOČESKÉM KRAJI (2018) DOPRAVNÍ CHOVÁNÍ – STATISTICKÁ ANALÝZA EVROPSKÝCH MĚST (2017)

 

Analýzy

Dojížďka a vyjížďka do zaměstnání

Dojížďka do zaměstnání do Prahy tvoří dlouhodobě mimořádně početný „vnější“ zdroj zaměstnanosti; cca 190 tis. dojíždějících pracovníků představuje již více než 20 % celkové zaměstnanosti v Praze. Čistý přínos zdrojů pro pražský trh práce činí 150 tis. osob. Od roku 2010 objem dojížďky za prací do Prahy vzrostl o zhruba 27 % (o více než 40 tisíc osob), což svědčí o přitažlivosti pražského trhu práce. 

 

Dojížďka a vyjížďka do zaměstnání (2021)

Datové projekty