Přejít na hlavní obsah
Aby se Praha mohla správně rozvíjet, je nutné jí porozumět. Proto IPR sbírá a shromažďuje relevantní data, díky nimž vznikají strategie, podklady, analýzy a další důležité dokumenty a projekty.

K našim podstatným rolím patří i správa Geoportálu. S ním je spojena produkce map a mapových aplikací pro odborníky i širokou veřejnost, ale také poskytování dat v souvislosti s dalšími provázanými projekty. Mezi nejdůležitější patří zejména Digitální technická mapa Prahy či digitální 3D model Prahy. Zásadními daty, která poskytujeme, jsou Územněanalytické podklady hl. m. Prahy. Ty se věnují území Prahy a slouží zejména pro účely územního plánování a dalšího rozvoje území. Data jsou využívána mimo jiné pro činnosti odborů Magistrátu hl. m. Prahy, městských částí a organizací. Naše data poskytujeme v režimu Opendata. Na této stránce také naleznete veškeré analýzy a výběr aplikací rozdělených podle témat. 

projekt

Praha v evropském kontextu

Jak si Praha stojí ve srovnání s jinými evropskými velkoměsty? Jak snadné je najít si práci ve městě? Dá se s z její mzdy zaplatit nájem? Kde jsou nejlepší univerzity? A kde zas nejdelší metro? Jak tráví volný čas naši západní nebo jižní sousedé? 

Projekt Praha v evropském kontextu přináší srovnání, která mohou pomoci dalšímu, kvalitnímu rozvoji města. Díky srovnání s dalšími evropskými městy pochopí Praha své silné a slabé stránky. Naše poznání však přesahuje rámec čísel. Nabízíme totiž reálné příklady z jiných metropolí. 

Přejít na web
DATA O PRAZE NA JEDNOM MÍSTĚ

Geoportál

Geoportál je základní internetový rozcestník, na kterém najdete všechna data, mapové aplikace a mapové služby týkající se informací o území Prahy. Data jsou poskytována formou Opendat. Geoportál nabízí kromě dat nejen komplexní aplikaci ‚Mapa on-line‘, kde si každý může vyhledat nejrůznější témata jako například počet obyvatel, kvalitu ovzduší, cenovou mapu či cyklotrasy. Součástí jsou i specializované aplikace jako Výkresy územního plánu, digitální technická mapa, historie Prahy, Atlas životního prostředí či Katalog městských částí.

přejít na web
VE MĚSTĚ MÁME SPOČÍTANÉ TÉMĚŘ VŠE

Územně analytické podklady

Územněanalytické podklady (ÚAP) jsou pravidelně aktualizovaným souborem informací o stavu území hl. m. Prahy, které se dělí na jednotlivá témata: Krajina, Město, Využití území, Potenciál, všechny druhy infrastruktur a další. ÚAP jsou hlavním podkladem pro zpracování územněplánovacích dokumentací, zejména Zásad územního rozvoje a Územního plánu.

Přejít na web
aplikace

Open data

Celoměstský portál pro otevřená data hlavního města Prahy – zde Magistrát hl. m. Prahy, příspěvkové organizace, městské části a další související subjekty zveřejňují data ve strojově čitelných formátech.

Přejít na web