Přejít na hlavní obsah
Historie je tím, co dává současnosti hloubku.

Historická městská krajina není pouhá minulost, je to aktivní složka spoluvytvářející a prohlubující sdílené urbanistické hodnoty. Proto IPR se věnuje velkou pozornost také historickým tématům. Poznatky pak integruje ve všech typech činností, které provádí, tedy od monitoringu dat přes analytickou činnost až po urbanistické a strategické plánování Prahy.

Historické centrum

Historické centrum Prahy

První místo, kde jsou pohromadě historická a aktuální data o území i samotných objektech v centru Prahy. Aplikace nabízí podrobné informace o stáří, stylu a autorech jednotlivých staveb i možnost jejich vyhledávání. Její součástí je i bohatá sbírka archivních map, plánů a pohledů na historické centrum Prahy.

Katalog kritických míst. Rešerše hodnocení historického centra Prahy zpracovaných v letech 1979–2020 – PDF (43,2 MB) 

Katalog kritických míst je průřezovou rešerší analýz centra Prahy z let 1979–2020, čímž přináší cennou výpověď o intenzitě a palčivosti konkrétních kritických témat a míst v průběhu času. Naznačuje, zdali tehdejší hodnocení byla pouze dočasným trendem reagujícím na aktuální stav, či se řeší dlouhodobě a přetrvávají. 

Atlas archivních map a plánů Pražské památkové rezervace

Aplikace nabízí řadu archivních map a plánů. Stav z 19. století tak můžete rychle porovnat se současností nebo třeba ortofotem pořízeným těsně před druhou světovou válkou. Ne všechny historické plány ale můžeme naroubovat přímo na dnešní digitální mapu, nejsou totiž tak přesné. Hergetův plán z roku 1791 či nákres židovského města z roku 1650 proto v aplikaci zatím fungují zvlášť jako obrázky.

Atlas pohledů a vedut Pražské památkové rezervace

Umělci a kartografové se v minulosti věnovali i zobrazování města pod jinými úhly. V aplikaci si tak můžete detailně prohlédnout třeba Huberův axonometrický plán, který podrobně zachycuje každý jednotlivý dům a střechu. Samostatnou kapitolou jsou i veduty. Na webu najdete detailní reprodukce rytin třeba od Václava Hollara z roku 1636 a přečtete si, jak pro větší působivost zmenšoval ostrovy. Nechybí ale ani novější kresby či fotografie.

Historický vývoj a dědictví

Vývoj vystavěného prostředí

V článku představujeme vybrané proměny historického městského prostředí na území současné Prahy. Uvádíme složité téma urbanistických kulturních hodnot ze tří výkladově odlišných pohledů: historické městské krajiny, urbanistické struktury a souboru staveb a míst.

Mapa památkové péče

Interaktivní mapa vytvořená pro odbor památkové péče MHMP zobrazuje kulturní památky, území pod plošnou památkovou ochranou a územní působnost referentů tohoto odboru. Aplikace umožňuje zadáním katastrálního území a parcely nebo adresy vyhledat objekt a zjistit základní informace a stupeň jeho ochrany i to, v jakém památkově chráněném území se nachází.

Architektonicky cenné stavby a soubory, 2007 – PDF (35,7 MB)

Architektonicky významná díla byla vytipována především na základě hodnoty architektonické, nikoli historické, společenské atd. Rozhodující pro zařazení do výběru byla stylovost a původnost architektonického řešení, přínos pro rozvoj architektury města a dokončení do roku 2000.

Cenné a pozoruhodné urbanistické soubory, 2007 – PDF (15,4 MB)

Cílem soupisu je spíše než inventarizace již vymezených hodnotných (a tedy památkově chráněných) souborů identifikace dalších cenných lokalit s charakterizováním jejich kompozičních, architektonických či historických hodnot. Některé soubory jsou spíše pozoruhodné, jejich cena netkví v kvalitě, ale jsou především svědectvím doby. 

 

Historické události

Nálety na Prahu v letech 1944–1945

Na samém sklonku druhé světové války nebyla ani Praha ušetřena rozsáhlejších škod a obětí na životech. Stala se cílem tří leteckých bombardování, nejprve 15. 11. 1944, poté 14. 2. 1945 a nakonec 25. 3. 1945.

Pietní místa k pražskému povstání roku 1945

Interaktivní mapa připomíná pietní místa spojená s Pražským povstáním v květnu roku 1945. Připomíná události, jejichž cílem bylo osvobodit Prahu z nacistického područí. K této příležitosti byla vytvořena interaktivní mapa, ve které mají občané příležitost navštívit pomníčky a další pietní místa Pražského povstání i online. Lze v ní uctít hrdiny, kteří bojovali a umírali za naši svobodu a zapálit i virtuální svíčku.

Místa významných událostí v hlavním městě Praze, 2007 – PDF (1,1 MB)

Výběr přibližně 550 významných historických událostí, které se váží ke 423 lokalitám na území hlavního města v jeho dnešním rozsahu. 

Archivní mapy a plány

Praha včera

Aplikace slouží k porovnání historických a současných map.

Dvě Prahy

Praha tehdy a nyní. Porovnejte si Prahu v roce 1955 a v současnosti. Přehledně a jednoduše. Nově přidané historické plány města nabízí pohled na Prahu z poloviny 19. století.

Archiv leteckých snímků

Aplikace umožňuje sledovat změny a rozvoje na území hlavního města Prahy. Vyhledejte si adresu v Praze a podívejte se, jak vypadala tato lokalita v minulosti. V aplikaci je k dispozici úplná série ortofotomap Prahy zhotovených z dostupných leteckých snímků počínaje rokem 1938.

Archiv map územních plánů

Přehledné zobrazení základních výkresů všech územních plánů a jejich návrhů, které byly zpracovány pro území hl. m. Prahy v poválečném období. K dispozici jsou plány z let 1955, 1964, 1969, 1971, 1975, 1986, 1994 a 1999.

Regulační plány státní regulační komise

Státní regulační komise pro Prahu a okolí se v období první republiky zabývala přípravou regulačního a zastavovacího plánu Velké Prahy, která vznikla v roce 1922 spojením dosud samostatných městských částí. Regulační plány té doby byly podkladem pro výstavbu nových čtvrtí jako Dejvice, Pankrác či Zahradní Město.