Přejít na hlavní obsah
Za veřejnou vybavenost se považují především školská zařízení, knihovny, pošty, zdravotnická zařízení nebo domy s pečovatelskou službou. 

IPR mimo jiné sbírá a analyzuje data a prognózy demografického vývoje Prahy v souvislosti s vybavením města občanskou infrastrukturou a také s její dostupností. Na základě studií pak zpracovává pro vedení města návrhy řešení daného problému.

Prognóza obyvatel a veřejné vybavenosti 2023-2050

Studie na základě analýzy a prognózy obyvatel zhodnocuje stav a budoucí potřeby vybraných typů veřejné vybavenosti v Praze jako celku a ve specifických oblastech, jako jsou městské části a bilanční územní celky. Jednotlivé kapitoly podrobně analyzují aktuální dostupnost a kapacitu jednotlivých typů veřejné vybavenosti. Věnují se také předpokládaným budoucím nedostatkům či přebytkům veřejné vybavenosti na základě demografické prognózy a čtyř různých scénářů možného budoucího vývoje.

1 / Úvod a shrnutí – PDF (5,3 MB)2 / Populační vývoj a výhled PrahY – PDF (10,3 MB)3 / Školství – PDF (23,7 MB)4 / Zdravotní služby – PDF (38,6 MB) 5 / Sociální služby – PDF (14,2 MB) 6 / Kultura – PDF (16 MB)7 / HŘBITOVY – PDF (4,7 MB)8 / REKREACE – PDF (59,6 MB)9 / SPORT – PDF (16,3 MB)10 / OBCHOD – PDF (13 MB)CELÁ STUDIE – PDF (193,7 MB)VERZE PRO TISK 

 

Předešlé verze kapitol z roku 2022 ke stažení: Úvod a shrnutí, Populační vývoj a výhled Prahy, Školství, Zdravotní služby, Sociální služby, Kultura, Rekreace, Hřbitovy, Obchod

 

Celá studie z roku 2022 – PDF (119,5 MB)

Infrastrukturní potřeby Prahy, 2019

Soubor čtrnácti knih se zabývá analýzou a prognózou populačního vývoje, výzkumem vybavenosti Prahy veřejnou infrastrukturou a také její dostupností. První kniha se věnuje demografickému vývoji, který významně ovlivňuje budoucí nároky na veřejnou vybavenost, ostatní jsou zaměřeny na vybrané typy občanské vybavenosti.

DemografieŠkolství – mateřské školy
  • aktualizace 2020 – ZIP (5,8 MB)
Školství – základní školy
  • aktualizace 2020 – ZIP (6,1 MB)
Školství – střední školyZdravotnictví – praktičtí lékařiZdravotnictví – poliklinikySociální služby – domovy pro seniory, domovy se zvláštním režimemKultura – kulturně komunitní centraKultura – knihovnyRekreace – parky, lesy a lesoparkyRekreace – dětská hřištěRekreace – veřejná sportovištěSport – sportovní areályObchod – potravinářské prodejny

Demografie, bydlení a veřejná vybavenost, 2015

Soubor devíti knih se věnuje analýze a prognóze populačního vývoje a rozboru vybavenosti Prahy v oblasti bydlení a veřejné infrastruktury. První kniha představuje hlavní závěry podle jednotlivých oblastí, další podávají na základě podrobné analýzy dané oblasti přehled o stavu a vývoji, vymezují základní problémy a navrhují možná řešení.

Shrnutí – hlavní závěry a doporučeníDemografieBydleníRegionální školstvíSport a rekreaceKulturaSociální služby a zdravotnictvíVysoké školyObchod