Přejít na hlavní obsah
Za veřejnou vybavenost se považují především školská zařízení, knihovny, pošty, zdravotnická zařízení nebo domy s pečovatelskou službou. 

IPR mimo jiné sbírá a analyzuje data a prognózy demografického vývoje Prahy v souvislosti s vybavením města občanskou infrastrukturou a také s její dostupností. Na základě studií pak zpracovává pro vedení města návrhy řešení daného problému.

Prognóza obyvatel a veřejné vybavenosti 2022

Studie na základě analýzy a prognózy obyvatel zhodnocuje stav a budoucí potřeby vybraných typů veřejné vybavenosti v Praze jako celku a ve specifických oblastech, jako jsou městské části a bilanční územní celky. Jednotlivé knihy podrobně analyzují aktuální dostupnost a kapacitu jednotlivých typů veřejné vybavenosti. Věnují se také předpokládaným budoucím nedostatkům či přebytkům veřejné vybavenosti na základě demografické prognózy a čtyř různých scénářů možného budoucího vývoje.

1 / Úvod a shrnutí2 / Populační vývoj a výhled Prahy3 / Školství4 / Zdravotní služby5 / Sociální služby6 / Kultura7 / Rekreace8 / Hřbitovy9 / Obchodsoubor všech knih – PDF (119,5 MB)

Infrastrukturní potřeby Prahy, 2019

Soubor čtrnácti knih se zabývá analýzou a prognózou populačního vývoje, výzkumem vybavenosti Prahy veřejnou infrastrukturou a také její dostupností. První kniha se věnuje demografickému vývoji, který významně ovlivňuje budoucí nároky na veřejnou vybavenost, ostatní jsou zaměřeny na vybrané typy občanské vybavenosti.

DemografieŠkolství – mateřské školy
  • aktualizace 2020 – ZIP (5,8 MB)
Školství – základní školy
  • aktualizace 2020 – ZIP (6,1 MB)
Školství – střední školyZdravotnictví – praktičtí lékařiZdravotnictví – poliklinikySociální služby – domovy pro seniory, domovy se zvláštním režimemKultura – kulturně komunitní centraKultura – knihovnyRekreace – parky, lesy a lesoparkyRekreace – dětská hřištěRekreace – veřejná sportovištěSport – sportovní areályObchod – potravinářské prodejny

Demografie, bydlení a veřejná vybavenost, 2015

Soubor devíti knih se věnuje analýze a prognóze populačního vývoje a rozboru vybavenosti Prahy v oblasti bydlení a veřejné infrastruktury. První kniha představuje hlavní závěry podle jednotlivých oblastí, další podávají na základě podrobné analýzy dané oblasti přehled o stavu a vývoji, vymezují základní problémy a navrhují možná řešení.

Shrnutí – hlavní závěry a doporučeníDemografieBydleníRegionální školstvíSport a rekreaceKulturaSociální služby a zdravotnictvíVysoké školyObchod