Přejít na hlavní obsah
Stromy v ulicích jsou základním prvkem zelené infrastruktury města a pomáhají snižovat teplotu veřejných prostranství. 

Stromy v městských ulicích jsou zásadním prvkem pro adaptaci Prahy na zvyšující se teploty a vlny veder. Aby nám mohly poskytovat stín a pomáhat ochlazovat vzduch, musí být zdravé, s dobrou péčí a jejich kořeny musí mít dostatečný prostor pod povrchem, přístup k vodě a vzduchu. Splnit takové požadavky v ulici není jednoduché, a proto Praha vytvořila pravidla, která definují potřebné podmínky pro zdárný růst stromů v pražských ulicích, způsoby jejich výsadby a udržitelné péče – to vše s ohledem na adaptaci města na změnu klimatu.

Městský standard pro plánování, výsadbu a péči o uliční stromořadí

Standard byl schválen Radou hl. m. Prahy na podzim 2021 a nyní probíhá jeho implementace. Standard má dvě podoby: „Plné znění“, které obsahuje výstupy analýz a komplexní popis problematiky, a „Technické a kvalitativní požadavky“ jako zkrácenou verzi, která je určena pro praktickou práci se Standardem v projektech a v terénu. Standard stromořadí je provázán také se Standardy hospodaření se srážkovou vodou (ke stažení níže).

 

Městský standard pro plánování, výsadbu a péči o uliční stromořadí – plné znění Městský standard pro plánování, výsadbu a péči o uliční stromořadí – Technické a kvalitativní požadavky 

Manuál kvality školkařských výpěstků vysazovaných do uličních stromořadí hl. m. Prahy

Tento dokument vznikl jako interní metodika pro výběr, nákup a přebírání výsadbového materiálu z iniciativy Oddělení správy zeleně TSK Praha, které spravuje většinu pražských stromořadí. Manuál nabízíme i dalším správcům zeleně a širokému publiku z řad tuzemské odborné i laické veřejnosti, kteří se rovněž nezřídka potýkají s kolísající kvalitou dodávaného zboží a dosud neměli o co své představy a požadavky opřít.
 

Manuál kvality školkařských výpěstků vysazovaných do uličních stromořadí hl. m. Prahy

Školení

Plnění cílů Městského standardu stromořadí – záznam ze školení 8. 12. 2023

Máte zájem dozvědět se více o Standardu stromořadí a jeho využití v Praze? Nestihli jste školení v minulém roce? Všem zájemcům o stromy a modrozelenou infrastrukturu v pražských ulicích nabízíme celý záznam z posledního školení od autorů tohoto dokumentu.  

 

Sběr zpětné vazby ke Standardu stromořadí

Pokud pracujete se Standardem jako úředník magistrátu, městské části, projektant či patříte k odborné veřejnosti, zajímá nás váš názor a konstruktivní připomínky týkající se tohoto dokumentu a jeho implementace v rámci Prahy. 

Dotazník zpětné vazby můžete vyplnit zde

Ukázkové řešení BGG systému modrozelené infrastruktury v Praze

IPR Praha ve spolupráci se švédskou firmou EDGE, Společností pro zahradní a krajinářskou tvorbu a několika krajinářskými architekty připravil krátký materiál s ukázkovým řešením systému BlueGreenGrey, který spočívá ve výsadbě stromořadí do strukturálních substrátů v kombinaci s prvky hospodaření s vodou. Pro ukázku byla zvolena dvě veřejná prostranství v Praze - Dvořákovo nábřeží a Klárov. Cílem materiálu je názorně ukázat složení a principy fungování tohoto systému v kontextu veřejného prostoru města. 

Brožuru si můžete prohlédnout zde