Přejít na hlavní obsah
Stromy v ulicích jsou základním prvkem zelené infrastruktury města a pomáhají snižovat teplotu veřejných prostranství.

Stromy v městských ulicích jsou zásadním prvkem pro adaptaci Prahy na zvyšující se teploty a vlny veder. Aby nám mohly poskytovat stín a pomáhat ochlazovat vzduch, musí být zdravé, s dobrou péčí a jejich kořeny musí mít dostatečný prostor pod povrchem, přístup k vodě a vzduchu. Splnit takové požadavky v ulici není jednoduché, a proto Praha vytvořila pravidla, která definují potřebné podmínky pro zdárný růst stromů v pražských ulicích, způsoby jejich výsadby a udržitelné péče – to vše s ohledem na adaptaci města na změnu klimatu.

Městský standard pro plánování, výsadbu a péči o uliční stromořadí

Standard byl schválen Radou hl. m. Prahy na podzim 2021 a nyní probíhá jeho implementace. Standard má dvě podoby: „Plné znění“, které obsahuje výstupy analýz a komplexní popis problematiky, a „Technické a kvalitativní požadavky“ jako zkrácenou verzi, která je určena pro praktickou práci se Standardem v projektech a v terénu. Standard stromořadí je provázán také se Standardy hospodaření se srážkovou vodou (ke stažení níže).

 

Městský standard pro plánování, výsadbu a péči o uliční stromořadí – plné znění Městský standard pro plánování, výsadbu a péči o uliční stromořadí – Technické a kvalitativní požadavky 

Školení

Pokud jste zaměstnanec či zástupce pražské samosprávy, magistrátu nebo některé z pražských organizací a máte zájem o školení ke standardu, můžete se registrovat na jeden z termínů školení zde.

Sběr zpětné vazby ke Standardu stromořadí

Pro budoucí aktualizaci Standardu a jeho vylepšování a pro sběr zkušeností s jeho používáním sbíráme také vaše připomínky a náměty k tomuto materiálu. Pokud s materiálem pracujete jako úředník magistrátu, městské části, jako projektant nebo patříte k odborné veřejnosti, velmi nás zajímají praktické připomínky k tomuto dokumentu a jeho naplňování v rámci Prahy.

 

Dotazník zpětné vazby můžete vyplnit zde.