Přejít na hlavní obsah

Geodetická dokumentace

Kancelář geodetické dokumentace přebírá dokumentace skutečného provedení stavby na základě spolupráce s odbory výstavby městských částí a vydává potvrzení o jejím převzetí.

Více informací zde

Výdej dat

Kancelář poskytuje digitální mapové podklady polohopisu, výškopisu, inženýrských sítí, ortofotomapy, digitální modely terénu, zástavby a zeleně na území hlavního města Prahy. Z dat poskytuje i tiskové výstupy.

Více informací zde

Žádost o vyjádření

Vyjadřujeme se k záměrům plánovaných staveb i přeměnám na veřejných prostranstvích.