Přejít na hlavní obsah
Město netvoří pouze domy a silnice, ale zejména jeho obyvatelé, kteří ho neustále formují. Obyvatelé v Praze stále přibývají a především díky migraci, a to za posledních pět let cca 11 až 15 tisíc ročně. Mění se potřeby obyvatel města, vzhledem k jeho stárnutí, ale také se výrazným způsobem mění styl života a tedy potřeby obyvatel.

IPR proto pravidelně sleduje data, na základě kterých analyzuje sociodemografickou strukturu hlavního města a kvalitu života Pražanů či podmínky domácností. Kolik cizinců momentálně na území hlavního města pracuje, odkud pocházejí a jaká zaměstnání vyhledávají? Jaké jsou příjmy domácností v Praze a jaké druhy domácností jsou ze socioekonomického hlediska ohroženější? IPR zpracovává data i z oblasti kvality života Pražanů a poskytuje údaje z oblasti dynamiky obyvatelstva.

Analýzy

Kvalita života Pražanů

Závěry studie potvrzují, že jsou lidé v Praze spokojeni. Zároveň dokument poukazuje na fakt, že cizinci jsou pro Prahu stále důležitější, protože pomáhají zaplnit mezery na trhu práce. Analýza se věnuje celkem 8 různým tématům, které kvalitu života ovlivňují.

STUDIE KVALITY ŽIVOTA PRAŽANŮ(2019)
Analýzy

Cizinci v Praze

V současnosti tvoří více než 16 % obyvatel Prahy cizinci a expati. Jejich věkový průměr je oproti českým rezidentům o 5 let nižší a ekonomicky jsou velmi aktivní. Jaký mají pro hlavní město význam z hlediska zaměstnanosti a odkud z většiny pocházejí? Zajímavá zjištění přináší i analýza o zaměstnanosti cizinců v Praze na konci prvního roku pandemie Covid-19.

Zaměstnanost cizinců v době covidu(2020)Cizinci na pražském trhu práce (2019)
Analýzy

Sociální struktura velkých pražských sídlišť

Sídliště jsou zásadním prvkem fyzické struktury města pražského a domovem více než třetiny jeho obyvatel. Odlišují se jejich rezidenti nějakým způsobem od zbytku obyvatel metropole? Jaké jsou trendy ve stěhování, stárnutí, nezaměstnanosti či vzdělanosti? A jaká budoucnost pražská sídliště čeká?

Analýza vývoj sociální struktury velkých pražských sídlišť (2015)
Analýzy

Životní podmínky domácností v Praze

Jak je na tom kvalita života a životní standard obyvatel Prahy ve srovnání s vybranými evropskými metropolemi? Analýza srovnává hlavní město s 9 dalšími evropskými metropolemi z hlediska životních nákladů, finanční dostupnosti bydlení, bezpečnosti, zdravotní péče, kvality životního prostředí nebo dopravy. Sociální nerovnosti a chudoba se navzdory současnému ekonomickému růstu nesnižují, spíše naopak. Jaké jsou příjmy domácností v Praze a jaké druhy domácností jsou ze socioekonomického hlediska ohroženější? 

Životní náklady a vybrané aspekty kvality života v Praze (2017)Ohrožení chudobou a náklady na bydlení (2016)