Přejít na hlavní obsah
Revitalizace vnitrobloku Vybíralova na Černém Mostě je pilotní projekt, který prověří přístupy k údržbě a úpravám veřejných prostorů v modernistických strukturách sídlišť.

Téměř 40 % obyvatel hlavního města žije na sídlištích. Zdá se nám proto nutné se systematicky, pečlivě a promyšleně věnovat jejich oživení. Vnitroblok Vybíralova na Černém Mostě je modelovým příkladem přístupu k plánování a revitalizaci pražských sídlišť. Projekt jsme realizovali v úzké spolupráci s MČ Praha 14 a organizací Praha 14 kulturní. Nedílnou součástí byla participace s místními obyvateli.

Co se má stát a proč? Co se změní?

Co se má stát?

 • Oživení nevyužitých plácků
 • Odstranění nadbytečných plotů
 • Lepší dostupnost hromadné dopravy – příjemná bezbariérová cesta na metro
 • Bezpečnější ulice
 • Kvalitní parkování
 • Toalety u dětského hřiště
 • Kvalitnější správa zeleně
 • Šetrný systém hospodaření s dešťovou vodou
 • Založení funkce kustoda sportovního areálu školy, který bude půjčovat sportovní pomůcky veřejnosti
O projektu

Projekt v bodech

Harmonogram

Zahájení: 2015
Ukončení: 2030

Kolik to bude stát?

n/a

Kdo to bude dělat?

IPR

Úloha IPR

Zpracovatel Plánu revitalizace

Forma

Plán revitalizace

Detailnější popis projektu

Projekt

 • Revitalizace vnitrobloku Vybíralova na Černém Mostě je pilotní projekt, který prověří přístupy k údržbě a úpravám veřejných prostorů v modernistických strukturách sídlišť.
 • Projekt vzniká od roku 2015 a v pražském kontextu je inovativní zejména tím, že propojuje zájmy veřejné správy, neziskového sektoru i místních obyvatel.
 • Vybíralka byla vybrána jako ucelený výstavbový celek vykazující typické znaky sídliště. Velký komunitní potenciál mělo místní kulturní centrum Plechárna a příspěvková organizace Praha 14 kulturní.
 • Participativní plánování na Vybíralce bylo zahájeno oslavami 25. výročí sídliště.
 • Cílem projektu bylo skrze praktické zkušenosti zaznamenat reálné problémy, s jakými se potýkají dnešní obyvatelé sídliště – špatná veřejná prostranství, špatná prostupnost, vzdálenosti, opuštěná místa, neudržovaná místa a tak dále.
 • Součástí projektu byla rozsáhlá participace s místními obyvateli.
 • Do projektu bylo zapojeno také antropologické studio Anthropictures, které již dříve provádělo na území MČ Praha 14 komunitní monitoring.
 • Do vnitrobloku byla umístěna pojízdná kavárna, která sbírala podněty místních obyvatel.
 • Následovala řada participačních procházek za účasti architektů, ale i biologů. Přímo na místě se řešily otázky prostupnosti území, údržby veřejných prostranství, péče o zeleň či dopravy.
 • Do jednotlivých debat byly zapojeny organizace jako Technická správa komunikací, Dopravní podnik hl. m. Prahy, Kolektory Praha či Technologie hl. m. Prahy – právě proto, aby všechny rekonstrukce a opravy byly plánovány v souladu s budoucí koncepcí revitalizace.
 • Výstupem projektu byl Plán revitalizace.

Co je plán revitalizace

 • Plán revitalizace je balík projektů, které koncepčně posilují kvalitu života na sídlišti.
 • Jedná se o celkovou koncepci řešeného území, ze které vyplývá soubor dílčích opatření jako podklad pro navazující projekty, jakými jsou rekonstrukce uliční sítě, vytvoření jednotného design manuálu, revitalizace předprostoru zdejší základní školy nebo zřízení pozice kustod pro volnočasové hřiště v areálu školy.
 • Projekty jsou projednány s místními obyvateli, živnostníky i politiky. Městská část tak získá zásobník nápadů a přístupů. Některé může realizovat ihned a levně, jiné jsou systémové povahy a počkají si několik let. Všechny jednotlivé zásahy se navzájem posilují, což zajišťuje, že úpravy na sídlišti budou koncepční a provázané.