Přejít na hlavní obsah
Velké rozvojové území Letňany–Kbely je dlouho přehlížená plocha s velkým podílem městských a státních pozemků a jedinečným dopravním napojením na zbytek města.

Současný pohled na rozvoj Prahy jako na město krátkých vzdáleností cílí na plnohodnotné využití území s potřebným veřejným vybavením, školkami a školami, nebo na novou nemocnici. Dostatek pracovních příležitostí a možností k odpočinku a rekreaci je samozřejmostí.

Prostor kolem stanice metra Letňany byl v minulosti předmětem velkolepých koncepcí, které po sobě zanechaly stanici metra uprostřed polí. Od těch se nyní odvracíme a vnímáme vybudovanou infrastrukturu jako příležitost pro smysluplné využití městských pozemků.

 

Co se změní?

Co se má stát?

  • Příprava pro zástavbu v okolí stanice metra
  • Příprava pro stavbu městských bytů
  • Vymezení plochy pro novou nemocnici
  • Rozvoj otevřené krajiny prostupující do nitra města
  • Koordinace a podpora navazujícího dopravního řešení včetně severovýchodního pražského okruhu
Bližší informace

Detailnější popis projektu

V platném územním plánu je stále ještě území v okolí stanice metra Letňan určeno pro výstavbu rozsáhlého výstaviště, které podle koncepce z konce 90. let minulého století mělo konkurovat významným evropským veletrhům. Tento provoz bez jakéhokoliv posílení zázemí pro okolní městské části by mimo jiné vyvolal nepřiměřené dopravní zátěže a potřebu staveb pro hromadné parkování.

Úvahy o pochopení oblasti na pomezí Letňan, Kbel a Vysočan se vždy vrací k otázce okraje. Krajinné návaznosti zde představují nenaplněný potenciál omezovaný vedením dopravních a inženýrských koridorů. Vzhledem k neobvyklé poloze mezi dvěma plochami letišť území dodnes nemělo příležitost se intenzivně vyvíjet. Okrajová poloha, jak v kontextu celé Prahy, tak jednotlivých městských částí předurčovala toto území dlouhou dobu ke stagnaci.

Území mezi Letňany a Kbely má však potenciál stát se plně obytným územím v severovýchodní části Prahy, kde se propojí vše, co požadujeme od čtvrti 21. století. Stanovení významu a role pro tuto lokalitu bude zásadní pro její budoucí koordinovaný rozvoj.

Projekt v bodech

O projektu

HARMONOGRAM

Zahájení: léto 2022

Dokončení: n/a

KDO TO BUDE DĚLAT

IPR Praha

Forma

Územní studie

Vývoj území

Historie

Území mezi Letňany, Kbely a Prosekem bylo historicky využíváno čistě pro zemědělské účely. Změna přišla s příchodem a rozvojem leteckého průmyslu, kdy rovina pražské severní terasy byla nejprve na počátku 20. století vytipována jako ideální lokalita pro umístění nového prvního pražského letiště a poté ve druhé polovině minulého století k výstavbě panelových sídlišť. Tato rozsáhlá výstavba s sebou přinesla i kapacitní dálniční přivaděče, které rozdělily území na několik samostatných celků s nevyjasněnou urbanistickou strukturou.